fbpx

Otsing

Tõnis Vint ja tema esteetiline universum 18.05.2012 – 09.09.2012

Kumu kunstimuuseum
Täispilet: Kumu kunstimuuseum
14 €
  • Perepilet: Kumu kunstimuuseum
    28 €
  • Sooduspilet: Kumu kunstimuuseum
    9 €
  • Toetajapilet: Eesti Kunstimuuseum
    20 €
Tõnis Vint. Linn. Vasaku käe peegel. Detail teosest. 1979. Eesti Kunstimuuseum
Näitus

Tõnis Vint ja tema esteetiline universum

Asukoht: 4. korrus, B-tiib

Näitus võtab kokku mõned suunad 20. sajandi teise poole eesti kunsti ühe võtmekuju Tõnis Vindi kunstipraktikates, mida iseloomustab esteetiline universalism ja harmoonilise visuaalse keskkonna loomise taotlus. Näitusega kaasneb raamat, mis on esimene põhjalikum ülevaade Tõnis Vindi loomingust.

“Näitus vaatleb Tõnis Vindi kunstipraktikaid omapärase tervikkunstiteosena, mis pakub mudeli nii pildisisese ruumi kui reaalse keskkonna korrastamiseks,” ütles näituse kuraator Elnara Taidre. “Vindi esteetiline universalism ja taotlus luua harmooniline visuaalne keskkond on leidnud väljenduse graafilistes sarjades, raamatu-, plakati-, lava- ja interjöörikujundustes, Tallinna linnaruumi ümberkujundamise visioonides, aga ka visuaalsete märgisüsteemide võrdlevates käsitlustes.”

Väljapanek koosneb enam kui 200 Tõnis Vindi tööst, mis on teostatud aastatel 1960–2000 ning seostuvad visuaalse kunsti eri valdkondadega.

 

Pärast ENSV Riikliku Kunstiinstituudi lõpetamist 1967. aastal tegutses Tõnis Vint (snd 1942) graafilise kujundajana, luues uuenduslikke kujundusi ja muutes rea ajakirjade ilmet. Samas on ta järjekindlalt tegelenud vabagraafikaga, olles dialoogis nii kaasaegse kunsti kui ka vanemate (kunsti)traditsioonide, muuhulgas eri kultuuride ornamendisüsteemide ja Idamaade esteetikaga.

Tõnis Vindi tegevuse lahutamatuks osaks on kõikvõimalike visuaalsete nähtuste kohta info kogumine ja selle tutvustamine nii publikatsioonides kui ka oma kodus toimunud loengutes. Tema kodu on alates 1960. aastate lõpust olnud mitteametliku kunstielu oluliseks keskuseks, muutudes taasiseseisvuse ajal alternatiivse kunstiteadmise üheks allikaks.

“Tõnis Vinti võib pidada Eesti kontekstis erakordse tähendusega isiksuseks – kunstnikuks, kunstimõtlejaks ja õpetajaks, kelle kunstikontseptsioon on olnud tõukejõuks paljude kunstivaldkondade ja põlvkondade esindajatele,” ütles Elnara Taidre.

Näitusega kaasneva raamatu “Tõnis Vint ja tema esteetiline universum” eesmärk on olla laiem ja mitmeplaanilisem kui vaid näitusekataloog. Kolme autori artiklid puudutavad Tõnis Vindi (kunsti)tegevuse eri aspekte – kunstiloomingut, kunsti- ja visuaalse kultuuri uurimist ning õpetamist. Reprode valik annab ülevaate Tõnis Vindi tähtsamatest vabagraafilistest töödest ja sarjadest, tema raamatu-, plakati-, lava- ja interjöörikujundustest, arhitektuurilistest visioonidest ja märgisüsteemide uurimustest. Raamatu ilmumist toetas Eesti Kultuurkapital.

 

Kuraator: Elnara Taidre
Ruumikujundajad:
 Raul Kalvo, Toomas Adrikorn
Graafiline kujundaja: Tuuli Aule

Täname:
Tõnis ja Eva Vint, Eesti Arhitektuurimuuseum, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, Tartu Kunstimuuseum, Tallinna Kunstihoone, Jaan Klõšeiko, Peeter Laurits, Martin Rünk, Mare Vint, Ene Kull, Marge Laast, Mikk Meelak, Igor Vvedenski