fbpx

Otsing

Tsst! Tasakaal 23.02.2024 – 13.10.2024

Adamson-Ericu muuseum
Hind osalejale
6 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas. Sarja tellijale soodustused.

Ingrid Allik. Biograafia pliiatsitest. 1964‒2018. Kunstniku loal
I kooliaste
II kooliaste
Muuseumitund

Tsst! Tasakaal

Muuseumitunni eesmärk on suunata õpilasi kunsti ja eneseanalüüsi kaudu mõtlema oma vaimsele tervisele ja sellega seotud teemadele igapäevaelus.

Tunnis tutvutakse nüüdiskunsti näitusega „Tasakaalus(t väljas). Näitus märkamisest ja meelerahust“. Kunstiteoseid vaadeldes arutletakse vaimse tervise ja heaoluga seotud teemadel (tasakaalu hoidmine elus, enese ja teiste eest hoolitsemine, kaaslase murede märkamine, üksildus, kurnatus, töö ja puhkeaja jagamine, julgus muredest rääkida jm). Lisaks aktiivõppel ja loovteraapial põhinevatele tegevustele näitusesaalis saavad õpilased kunstikeldris muremõtteid hajutada nn Buddha tahvlil. Tunni lõpetab temaatiline loovtöö kunstistuudios.

Märksõnad: vaimne tervis, säilenõtkus, tasakaal, nüüdiskunst, heaolu, enesehool, puhkus, tunded, märkamine, aitamine, kuulamine, julgus jagada.

Muuseumitund on sündinud koostöös organisatsiooniga peaasi.ee.

Muuseumitund lõimib kunstiõpetuse ja inimeseõpetuse õpiväljundeid.

Tunni läbinud õpilane on

  • analüüsinud oma vaimset tervist ja heaolu ning omandanud mõned enesehoole võtted;
  • pööranud tähelepanu kaaslase mure märkamisele ja lahenduste leidmisele;
  • teadvustanud elus tasakaalu hoidmise vajalikkust;
  • tutvunud erinevate vaimse tervise kujutamise viisidega kunstis;
  • teinud käelise loovtöö vaimse heaolu teemal.

Eel- ja järeltegevused:

Enne tundi:

Soovitame eelnevalt tutvuda veebilehel peaasi.ee vaimse tervise „vitamiinidega“

  • Enne tundi tulekut võib õpilastel tunnis või koduse mõtteharjutusena paluda mõelda, miks need vitamiinid on olulised, kuidas nende abil elus tasakaalu hoida ja millist rolli need nende elus mängivad.
    Kui iga õpilane on omaette või paaris mõtisklenud, pange kogu klassiga sellele lehele kirja ühised mõtted, ning võtke leht tundi kaasa.
  • Soovi korral võib teha ka vitamiinitesti. 

Pärast tundi:

  • Õpetajale saadetakse allalaetav ja prinditav tööleht, mida soovi korral tunnis käsitletud teemade jätkuks õpilastega täita.

Muuseumitunni kestus: 90 min
Tundi saab tellida eesti keeles.