fbpx

Otsing

Tunnete teater 01.10.2022 – 30.04.2023

Mikkeli muuseum
Hind osalejale
5 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas. Sarja tellijale soodustused.

Sergei Jutkevitš. Arlekiin. Teatri eesriide kavand. Detail. 1920. aastad. Akvarell, guašš, paber . Tanya Rubinstein-Horowitzi kogu
I kooliaste
Lasteaed
Muuseumitund

Tunnete teater

Muuseumitunnis näitusel „Tagasitulek. Jakov Rubinšteini kogu“ otsime kollektsiooni eripalgelistelt töödelt ilmeid ja emotsioone ning püüame neid tõlgendada.

Õppemeetodina kasutame teatrietenduse läbimängu, kus teatrikostüümide ja -dekoratsioonide kavandid annavad inspiratsiooni oma väikese etenduse loomiseks. Harjutame põhiliste emotsioonide ‒ rõõm, kurbus, imestus, ehmatus ja viha ‒ tundemärkide tuvastamist portreedelt ning jäljendamist erinevates karakterites. Fookus on enda ja oma kaaslaste emotsioonide paremal tundmaõppimisel. Koostööoskust õpime lõbusates näite- ja rollimängu ülesannetes. Kujutleme, kuidas erinevate tunnetega laetud olukorrad meid mõjutavad ning mida tuleb emotsioonide juhtimiseks ette võtta. Tunni lõpus valmistab iga osaleja endale teatrimaski.

Märksõnad: emotsioonid, portree, teater, ametid, kujutlusvõime, omadussõnad.

Tunni läbimisel õpilane:

  • kirjeldab ja võrdleb omadussõnade abil inimese peamisi emotsioone
  • rakendab näitemängus osalemisel loovalt kujutlusvõimet;
  • osaleb rühmatöös ja panustab sellesse;
  • valmistab teatrimaski.

Muuseumitund lõimib kunsti, eesti keelt ning inimeseõpetust.

Muuseumitund toetab põhikooli riikliku õppekava üldpädevustest:

  • suutlikkus teadvustada oma väärtushinnanguid ning tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega;
  • suutlikkus ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada, arvestades olukordi ja mõistes suhtluspartnereid;
  • suutlikkus teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel.

Muuseumitund kestab 90 minutit.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.

Eel- ja järeltegevused

Eeltegevus

  • Näitusel võib näha palju teatriga seotud kavandeid nii kostüümidele kui ka lavakujundusele. Enne muuseumisse tulekut arutage koos, millist teatrietendust on nähtud ja milline tegelaskuju oli kõige huvitavam. Mis teda huvitavaks tegi? Kirjelda, milliseid tundeid tegelaskuju väljendas?

Järeltegevus

  •  Kõik meenutavad, milline tegelaskuju meeldis muuseumitunnis kõige rohkem. Pange oma kujutlusvõime tööle ning joonistage tegelane vabalt valitud vahenditega paberile. Tehke üheskoos näitus.
  • Meenutage näitusel nähtud kostüümikavandeid allaoleva galerii piltide põhjal. Joonistage tegelaskuju ja tema kostüüm, mis sobiks kokku muuseumitunnis tehtud maskiga. Arutage, milline on selle tegelaskuju lugu? Mis tuju on joonistatud tegelasel?