fbpx

Otsing

Varjuteatri õpituba 27.01.2017 – 21.03.2021

Adamson-Ericu muuseum
Hind osalejale
5 €

Hind 5 € osaleja. Grupile suurusega kuni 9 inimest hind 50 €.
Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.

II kooliaste
III kooliaste
Muuseumitund

Varjuteatri õpituba

Tunni eesmärk on kogeda näitust ja erinevaid kunstiteoseid läbi varjuteatri lavastusprotsessi, püstitada ja sõnastada probleem ning leida sellele ühiselt lahendus, arendada meeskonnatöö- ja improviseerimisoskust.

Õpilane saab ülevaate muuseumi püsiekspositsioonist ja vahelduvast näitusest ning seejärel asub looma varjuteatrit. Interpreteerides näitusel leitavaid kunstiteoseid, valmivad grupitööna süžee ja tegelaskujud, otsustatakse tegevuspaik ja jagatakse rollid. Õpilane saab tunnis läbi teha kõik põhilised varjuteatri valmimise etapid lamenukkude meisterdamisest kuni lavastuse sünnini välja. Tund lõpeb valminud lavastuste meeleolukate esitlustega muuseumi salapärases keldris.

Tunni läbimisel õpilane:

  • tutvub näitusega ja Adamson-Ericu loominguga,
  • seostab nähtut ja kuuldut varjuteatriga ning interpreteerib teoseid,
  • teeb koostööd kaasõpilastega, lavastades etendust,
  • teeb läbi kogu varjuteatri lavastamise protsessi.

Märksõnad: probleemõpe, koostöö, teoste lavastamine, varjuteater, lamenukk, improvisatsioon, karakter, rollimäng.

Aastaringselt Adamson-Ericu muuseumi püsiekspositsioonil või vahetuval näitusel

Kestus: 90 minutit

Muuseumitund toimub ettetellimisel.
Tundi saab tellida eesti, vene ja inglise keeles.