fbpx

Otsing

Värvide tantsud. Eesti ja Soome modernism 01.03.2024 – 30.08.2024

Eesti Suursaatkond

Soome

Väinö Kunnas. Punane tants. Detail. 1927. Eesti Kunstimuuseum
Näitus

Värvide tantsud. Eesti ja Soome modernism

Näitus „Värvide tantsud. Eesti ja Soome modernism“ eksponeerib Eesti Kunstimuuseumi kogus leiduvaid Soome modernistlike loojate teoseid dialoogides ja kõrvutustes Eesti 20. sajandi esimeste kümnendite kunstiga.

20. sajandi esimestel kümnenditel loodud modernistlik Soome kunst sündis kahe vastandliku suundumuse mõjuväljas: ühelt poolt romantiseeriv rahvuslike müütide ja sümbolite loome, teisalt Lääne-Euroopast lähtunud uuenduslikud, kunstniku ja kunstiteose individuaalsust ja autonoomiat väärtustavad voolud. Helsingis toimunud rahvusvahelised näitused inspireerisid lühiajalist, kuid säravat värvide läbimurret ning värviotsingute ajajärku Soome kunstis. Jõulises ja ekspressiivses maalilaadis nähti elujõu, eneseiroonia ja teatava kareduse kui üdini soomelike väärtuste väljendust.

Käesolevas väljapanekus ongi esindatud otsijad ja mässajad: Paul Cézanne´ist ja postimpressionismist mõjutatud Tyko Sallinen, elegantse joone- ja pinnakäsitlusega Eero Snellman, tundliku sotsiaalse närviga Alvar Cawén. Neile kõrvutuseks on valitud modernismi erinevaid nägusid esindavad Eesti autorid: ekspressionistlik Peet Aren, hoogne ja värvirõõmus August Pulst, geometriseeriv ja konstruktivistlik Märt Laarman. Vahetuid kontakte ja otsest vastatsikust loomingulist mõju Eesti ja Soome kunstnike vahel oli vaadeldaval perioodil napilt. Seda enam on hea meel, et väljapanekus leiduv Oskar Kallise „Soome maastik“ väljendab tundliku Eesti kunstniku muljeid naabermaa põhjamaisest maastikust.

Käesolev väljapanek tõukub 2023. aastal Kadrioru kunstimuuseumis toimunud näitusest „Värvide tants. Soome modernistlik kunst“, millega toodi pärast rohkem kui 20-aastast pausi taas publiku ette Eesti Kunstimuuseumi väike, kuid esinduslik Soome 20. sajandi algupoole kunsti kogu. Näitust saatis trükis, mille artiklite autorid Timo Huusko, Erkki Anttonen aitasid Eestis leiduvaid Soome kunsti teoseid paigutada Soome kunstiloo konteksti. Eero Epneri artiklis leidsid käsitlemist Eesti ja Soome kunstisidemed ja -kontaktid, mis inspireeris looma visuaalseid ja esteetilisi dialooge Eesti ja Soome 20. sajandi alguse kunsti vahel.

Lisaks Eesti Kunstimuuseumi kogudest pärit teostele leiab väljapanekust kolm maali perekond Värniku kunstikogust. Külli ja Peeter Värnik panid oma kogule aluse 1999. aastal ja järgneva 10 aasta jooksul jõudsid nende kollektsiooni teosed peamiselt Pallase kunstikooliga seotud loojatelt. Temaatiliselt on Külli ja Peeter Värniku huvifookuses olnud maastikumaal – 20. sajandi alguse Eesti kunstnike lemmikžanr keset kiiresti arenevad ja moderniseeruvat maailma.

Teosed pärinevad Eesti Kunstimuuseumi kogust ning Külli ja Peeter Värniku kogust.

Kuraator: Kerttu Männiste