fbpx

Otsing

Värviilu otsides 27.08.2022 – 18.09.2022

Mikkeli muuseum
Hind osalejale
5 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas. Sarja tellijale soodustused.

Konrad Mägi. Pühajärve maastik. Detail. 1918–1920. Maalitud postkaart, guašš. Erakogu
Lasteaed
Muuseumitund

Värviilu otsides

Konrad Mägi värviküllased loodusmaastikud tutvustavad fantaasiarikkaid värvikasutuse võimalusi looduse maalimisel. Näitlikult saavad selgeks soojad ja külmad värvitoonid ning põhivärvide ja sekundaarvärvide segamine.

Kasutame mängides loodusobjekte ja võrdleme neid teostel nähtavate värvitoonidega. Tegevustega täidetud tunnis saab harjutada nii rühmatöö kui ka detailide märkamise oskusi põnevates kunstiteoste vaatluse ülesannetes. Loovtööna maalib iga osaleja kivile värviküllase pildi.

Märksõnad: põhi- ja sekundaarvärvid, soojad ja külmad toonid, maalikunst, maastikumaal, fantaasia, Konrad Mägi, Eesti kunst

Õpiväljundid:

Tunni läbimisel õpilane:

 • teab, kes on Konrad Mägi;
 • tunneb põhivärve ning oskab segada rohelist, oranži ja lillat;
 • eristab külmi ja sooje värvitoone;
 • kasutab fantaasiat värvinimede väljamõtlemisel;
 • nimetab loodusobjektidele iseloomulikke värvitoone;
 • maalib kivile pildi.

Muuseumitund lõimib kunsti ja loodusõpetust.

Muuseumitund toetab põhikooli riikliku õppekava üldpädevustest:

 • suutlikkust tajuda ja väärtustada oma seotust looduse mitmekesisusega ning kultuuripärandiga;
 • suutlikkust kasutada õpitut erinevates olukordades ja seostada omandatud teadmisi varem õpituga;
 • suutlikkust esitada ja põhjendada oma seisukohti selgelt, asjakohaselt ning viisakalt;
 • suutlikkust ideid luua ja ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ning oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades.

Muuseumitund kestab 90 minutit.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.

Eel- ja järeltegevused

Enne muuseumitundi

 • Teel muuseumi õppekäigule arutatakse, milliseid värvitoone looduses või linnaruumis märgatakse. Kas märgatud värvitoone osatakse nimetada ka rahvapäraselt?

Pärast muuseumitundi

 • Värvisegamise mäng
  Lõbus liikumismäng värvisegamise teooria kinnistamiseks!

Kinnitage kleeplindiga igale lapsele rinda üks väike värvipaber (punane, kollane, sinine, must või valge). Seiske ringis. Mängujuht nimetab erinevaid värvusi ja lapsed moodustavad ringi sees paare või rühmi vastavalt sellele, millistest põhivärvidest nimetatud värvuse saab kokku segada. Näiteks: roheline – iga „kollane laps“ peab leidma paariliseks „sinise lapse“; oranž – „kollased“ peavad leidma paariliseks „punased“; pruun – punane+roheline ehk punane+sinine+kollane; tumesinine – sinine+must; roosa – punane+valge.

Vajalikud vahendid: punase, sinise, kollase, musta ja valge paberi tükid, kleeplint.