fbpx

Otsing

Veebitund „Kunst kui aja kood“ 23.04.2021 – 31.12.2021

Kadrioru kunstimuuseum
Hind
65 €
Jan Massijs (1509-1575). Mõistatus Maailm toidab palju narre (Rumaluse allegooria). U 1530. Õli, puit. The Phoebus Foundation Antwerp
Jan Massijs (1509-1575). Mõistatus "Maailm toidab palju narre"(Rumaluse allegooria). U 1530. Õli, puit. The Phoebus Foundation
Gümnaasium
III kooliaste
Muuseumitund
Veebitund

Veebitund „Kunst kui aja kood“

Tunnis tutvutakse Euroopa kunstikultuuri mõjutanud Flandria suurmeistrite, Memlingi, Rubensi, van Dycki jt loominguga.
Veebitund näitusel „Memlingist Rubensini. Flandria kuldne ajastu“

Kunstiteoste lahtimõtestamisel arendatakse õpilase visuaalset kirjaoskust ning õpitakse mõistma riigi, kultuuri ja ühiskonna olemuslikke seoseid ning väärtushinnangute muutumist 15.–17. sajandi Madalmaades. Õpilaste isiklike seisukohtade väljendus- ja põhjendusoskusi arendatakse üksi-paaris-ühiselt arutelus ning rühmatöös.

Märksõnad: Madalmaade kunst, suurmeistrid, religioon, reformatsioon, renessanss, humanism, barokk, uue aja leiutised, teaduse ja tehnika areng, trükikunst, kuriositeetide kabinet.

Tunni läbimisel õpilane:

  • rakendab visuaalset kirjaoskust kunstiteoste analüüsimisel;
  • teab 15.–17. sajandi Madalmaade kunstile omaseid tunnusjooni;
  • mõistab Madalmaade kunsti olemuse muutusi ning seob need muutumised laiema kultuuri- ja ühiskondliku kontekstiga;
  • avaldab aruteludes oma arvamust ja väärtustab teiste seisukohti.

Veebitund kestab 60 min.
Veebitund toimub ettetellimisel.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.

Et veebitund oleks veelgi meeldejäävam ja harivam kogemus, soovitame koolis mitmesuguseid eel- ja järeltegevusi.

Eeltegevus

  • Õpetaja saadab aadressile kuni kaks teemakohast ettepanekut või küsimust, mida muuseumiõpetaja võiks tunnis käsitleda.
  • Õpilased tutvuvad muuseumi kodulehel olevate reprodega või vaatavad näitust tutvustavat videot ning mõtlevad grupi peale kokku 3 küsimust, millele nad soovivad saada vastust. Küsimused võib saata tunni eel aadressile kadriorg@ekm.ee.
  • Näitust tutvustav video
Vaata videot

Järeltegevus

  • Tunnis käsitletud Flaami suurmeistrite hulgast valitakse meelepärane kunstnik ning uuritakse põhjalikumalt tema kunstiloomingut ning elulugu. Tulemusena tehakse fotokollaaž teostest, mis peegeldavad 15.– 17. sajandi Madalmaade ühiskonda, selle tõekspidamisi või ajaloolisi sündmusi.