fbpx

Otsing

Veebitund „Kunstikoguja ajamasin“ 17.02.2006 – 31.12.2022

Mikkeli muuseum
Hind
65 €

Hind ühele klassile 65 eurot.

Konrad Mägi maali detail - veebitund
Konrad Mägi. Obersdorfi maastik. Detail. 1922–1923. Eesti Kunstimuuseum
Gümnaasium
III kooliaste
Veebitund

Veebitund „Kunstikoguja ajamasin“

Mikkeli muuseumi püsiekspositsiooni tutvustavas veebitunnis heidetakse pilk omamoodi salamaailma, mille Johannes Mikkel oma koguga enda ümber lõi, ning uuritakse ajaloosündmuste, kunsti, lugude ja väärtuste vahelisi seoseid.

Johannes Mikkel sündis tsaariajal ja jõudis elada ka taasiseseisvunud Eestis. Tema Eesti Kunstimuuseumile pärandatud kogusse kuuluvate teoste lood viivad aga veelgi kaugematesse aegadesse ja eri maadesse.
Veebitunnis kasutatakse interaktiivseid ülesandeid ja mänge, et lähemalt tutvuda mitmekesise Mikkeli kunstikoguga ja avastada teoste ajaloolist ja kultuurilist konteksti. Ühiselt arutletakse põhjuste üle, miks kunsti kogutakse ning mis annab asjadele väärtuse.

Veebitund toimub reaalajas ekraani vahendusel. Õpetaja ja tunni läbiviija on õpilased kokku kutsunud online-keskkonda, kus toimub mitmekülgne tegevus.

Märksõnad: kogumine, asjad ja aeg, väärtused, kunstiliigid, Eesti ajalugu, ajajoon, lugude jutustamine

Tunni läbimisel õpilane:

  • tutvub Eesti ühe olulisema kunstikoguja elu ja kollektsiooniga;
  • mõistab seoseid ajalooliste sündmuste ja kunstiteoste väärtuse muutumise vahel;
  • võrdleb ja analüüsib eri ajastute kunsti näiteid;
  • õpib tundma eri kunstiliike;
  • arutleb, millistest väärtustest lähtuvalt võib esemeid hinnata.

Eel- ja järeltegevused

Et muuseumitunnis saadavad teadmised paremini kinnistuksid, soovitame õpilastele õppekäiguga seonduvaid eel- ja järeltegevusi.

Enne muuseumitundi

„Mida kõike võib koguda“
Vestelge ja tooge näiteid, milliseid asju kogutakse ning miks seda tehakse.

Pärast muuseumitundi

„Oma lood“
Õpilased joonistavad mõnd endale või oma perele olulist eset või kasutavad fotot. Pildi juurde kirjutatakse lugu eseme päritolust ja sellest, mis eseme õpilase silmis väärtuslikuks muudab. Korraldage piltidest ja tekstidest näitus.

Veebitund kestab 60 min.
Veebitund toimub ettetellimisel.
Tundi saab tellida eesti keeles.

Tellimise tingimused