fbpx

Otsing

Veebitund „Mütoloogiline muinasmaailm“ 13.11.2020 – 21.03.2021

Adamson-Ericu muuseum
Hind
65 €

Hind ühele klassile 65 eurot.

Veebitund „Mütoloogiline muinasmaailm“
Kaljo Põllu. Päikesevene. Sarjast „Kodalased“. Detail. 1974. Eesti Kunstimuuseum
Gümnaasium
I kooliaste
II kooliaste
III kooliaste
Veebitund

Veebitund „Mütoloogiline muinasmaailm“

Veebitund näitusel „Kaljo Põllu. Mütoloogiline muinasmaailm“ 

Tunni eesmärk on läbi Kaljo Põllu pildikeele illustreerida eestlaste eluolu, uskumusi ja maailmapilti läbi aja. 

Veebitundi saab tellida 2020/2021. õppeaasta lõpuni.

Veebitund annab ülevaate Kaljo Põllu loomingust, peatudes märgilisematel töödel ning tunnis selgub, milliseid müüte ja lugusid kunstiteosed jutustavad. Saadakse teada ka Kaljo Põllu eestvedamisel toimunud Eesti Kunstiakadeemia pikaajalisest ekspeditsioonide traditsioonist hõimurahvaste juurde ning tutvutakse selle kaudu ülevaatlikult hõimurahvaste tarbekultuuri ja uskumustega. Läbi Kaljo Põllu tööde käiakse meie esivanemate jälgedes ning mõtiskletakse eestlaste päritolu ja juurte üle. Nagu Kaljo Põllu isegi, toetume meiegi tunnis kontseptsioonile: kust me tulime, kes me oleme, kuhu läheme. 

Veebitund toimub reaalajas ekraani vahendusel. Õpetaja ja tunni läbiviija on õpilased kokku kutsunud online-keskkonda, kus toimub mitmekülgne tegevus. Tund on interaktiivne, sisaldades lisaks töödega tutvumisele ja arutlemisele ka virtuaalseid mänge ja õpilasi kaasavaid tegevusi. Tunni järeltegevusena võib kasutada õpitut kinnistavat töölehte ja loovtööd. 

Märksõnad: Kaljo Põllu looming, uurimisreis, hõimurahvad, soome-ugri mütoloogia, graafika, eestlased ja meie juured, esivanemate maailmapilt ja pärand, loodusaustus. 

Tunni läbimisel õpilane: 

  • tutvub Kaljo Põllu loominguga,
  • mõtleb kaasa kunstniku loomingu põhiteemadel ja analüüsib teoseid, 
  • saab teadmisi eestlaste hõimurahvaste ja soome-ugri mütoloogia kohta, 
  • arutleb eestluse juurte üle ja leiab seoseid hõimurahvastega, 
  • läbi interaktiivsete mängude ja järeltegevuste kinnitab õpitut.

Eel- ja järeltegevused 

Eeltegevusena võib enne tundi tulemist vaadata muuseumitundi tutvustavat videot.  

60-minutilisele tunnile lisaks jagab tunnijuht õpetajale kaks järeltegevust. Nendeks on iseseisvalt täidetav tööleht, mis sisaldab tunnis õpitut kinnistavaid mõtlemisküsimusi (täitmiseks kulub keskeltläbi 20 minutit) ja loovtööd (samuti umbes 20 minutit). Seega saab õpetaja soovi korral järeltegevuste abil sisustada veel ühe veebitunnile järgneva koolitunni või jätta ülesanded koduseks tööks.

Vajalikud vahendid iseseisvaks järeltegevuseks  

  • Loovtööks (põhikooli I ja II astme tunni loovtöö): õhem valge paber, paksemat paberit (papp, kartong), värvipliiatsid või pastellid, harilik pliiats, käärid, liim 
  • Tööleht: prinditud või veebikeskkonnas täidetav tööleht (õpetaja valikul); kirjutusvahend 

Järeltegevuse löövtöö õpetus (põhikooli I ja II astme tunni loovtöö)

Vajalikud vahendid veebitunnis osalemiseks 

  • igal õpilasel oma seade (juhul kui tunnijuht ja õpetaja ei ole eelnevalt kokku leppinud teisiti) ning töökorras mikrofon ja kõlar.

Veebitund kestab 60 min.
Tundi saab tellida eesti keeles.
Veebitund toimub ettetellimisel.

Tellimise tingimused

Lisainfo:

Annika Teras

publikuprogrammide kuraator