fbpx
25.01.2021 – 19.03.2021

Veebitund „Mütoloogiline muinasmaailm“

Adamson-Ericu muuseum
Muuseumitund
65 €

Muuseumitunni hind ühele klassile 65 eurot.

Veebitund „Mütoloogiline muinasmaailm“
Kaljo Põllu. Päikesevene. Sarjast „Kodalased“. Detail. 1974. Eesti Kunstimuuseum
empty-image
25.01.2021 – 19.03.2021

Veebitund „Mütoloogiline muinasmaailm“

Adamson-Ericu muuseum
Muuseumitund
65 €

Muuseumitunni hind ühele klassile 65 eurot.

Gümnaasium
I kooliaste
II kooliaste
III kooliaste
Veebitund

Veebitund näitusel „Kaljo Põllu. Mütoloogiline muinasmaailm“ 

Tunni eesmärk on läbi Kaljo Põllu pildikeele illustreerida eestlaste elu-olu, uskumusi ja maailmapilti läbi aja. 

Veebitund annab ülevaate Kaljo Põllu loomingust, peatudes märgilisematel töödel ning tunnis selgub, milliseid müüte ja lugusid kunstiteosed jutustavad. Saadakse teada ka Kaljo Põllu eestvedamisel toimunud Eesti Kunstiakadeemia pikaajalisest ekspeditsioonide traditsioonist hõimurahvaste juurde ning tutvutakse selle kaudu ülevaatlikult hõimurahvaste tarbekultuuri ja uskumustega. Läbi Kaljo Põllu tööde käiakse meie esivanemate jälgedes ning mõtiskletakse eestlaste päritolu ja juurte üle. Nagu Kaljo Põllu isegi, toetume meiegi tunnis kontseptsioonile: kust me tulime?, kes me oleme? kuhu läheme? 

Veebitund toimub reaalajas ekraani vahendusel. Õpetaja ja tunni läbiviija on õpilased kokku kutsunud online-keskkonda, kus toimub mitmekülgne tegevus. Tund on interaktiivne, sisaldades lisaks töödega tutvumisele ja arutlemisele ka virtuaalseid mänge ja õpilasi kaasavaid tegevusi. Tunni järeltegevusena võib kasutada õpitut kinnistavat töölehte ja loovtööd. 

Märksõnad: Kaljo Põllu looming, uurimisreis, hõimurahvad, soome-ugri mütoloogia, graafika, eestlased ja meie juured, esivanemate maailmapilt ja pärand, loodusaustus. 

Tunni läbimisel õpilane: 

  • tutvub Kaljo Põllu loominguga,
  • mõtleb kaasa kunstniku loomingu põhiteemadel ja analüüsib teoseid, 
  • saab teadmisi eestlaste hõimurahvaste ja soome-ugri mütoloogia kohta, 
  • arutleb eestluse juurte üle ja leiab seoseid hõimurahvastega, 
  • läbi interaktiivsete mängude ja järeltegevuste kinnitab õpitut.

Eel- ja järeltegevused 

Eeltegevusena võib enne tundi tulemist vaadata muuseumitundi tutvustavat videot.  

45-minutilisele tunnile lisaks jagab tunnijuht õpilastele tunni lõpus (õpetajaga eelneval kokkuleppel) kas ühe või kaks järeltegevust. Nendeks on iseseisvalt täidetav tööleht, mis sisaldab tunnis õpitut kinnistavaid mõtlemisküsimusi (täitmiseks kulub keskeltläbi 20 minutit) ja loovtööd (samuti 20 minutit). 

Vajalikud vahendid iseseisvaks järeltegevuseks 

  • Loovtööks: õhem valge paber, tükike paksemat paberit (papp, kartong), värvipliiatsid või pastellid, harilik pliiats, käärid, liim 
  • Tööleht: prinditud või veebikeskkonnas täidetav tööleht (õpetaja valikul); kirjutusvahend 

Soovitus! Koos järeltegevustega saab sisustada 90-minutilise tunni. Mõlema tunniga kaasneva järeltegevuse tegemine võtab aega umbes 20 minutit. 

Järeltegevuse löövtöö õpetus

Vajalikud vahendid veebitunnis osalemiseks 

  • igal õpilasel oma seade (juhul kui tunnijuht ja õpetaja ei ole eelnevalt kokku leppinud teisiti) ning töökorras mikrofon ja kõlar.

Veebitund kestab 45 min.
Veebitund toimub ettetellimisel.
Tundi saab tellida eesti keeles.

Tellimise tingimused

Lisainfo:

Annika Teras

publikuprogrammide kuraator

 

Ole kursis meie sündmustega! Liitu uudiskirjaga siin!