fbpx

Otsing

Vestlusõhtu Kaljo Põllu algatatud ekspeditsioonidest soome-ugri rahvaste juurde 26.11.2020 | 17.00

Adamson-Ericu muuseum
Üliõpilastega Hiiumaa uurimisreisil. Paremalt kolmas Kaljo Põllu. 1982. Erakogu
Loeng või vestlus
Publikuprogramm

Vestlusõhtu Kaljo Põllu algatatud ekspeditsioonidest soome-ugri rahvaste juurde

Alates 12. novembrist on Adamson-Ericu muuseumis avatud näitus “Kaljo Põllu. Mütoloogiline muinasmaailm”. Neljapäeval, 26. novembril algusega kell 17.00 toimuval vestlusõhtul “Eesti kunsti kaugemat tagapõhja otsimas. Kaljo Põllu algatatud ekspeditsioonid soome-ugri rahvaste juurde” meenutavad Kaljo Põllut ja ekspeditsioone Kadri Viires, Karin Kalman, Triinu Jürves jt.

Kaljo Põllu (1934-2010) oli legend juba eluajal. Ta on Eesti kunstielu tugevalt mõjutanud nii oma suurejoonelise ja suure sisemise energeetikaga loomingu, kunstimõtte uuenduste kui ka mitut põlvkonda suunanud õppejõu ning eesti ja soome-ugri rahvapärandit uurivate teadusekspeditsioonide juhina.

1978. aastal pani Kaljo Põllu Eesti Riikliku Kunstiinstituudi õppejõuna aluse iga-aastastele üliõpilaste uurimismatkadele soome-ugri rahvaste juurde. Iga-aastaste ekspeditsioonide, neid ettevalmistavate loengute, talletatud materjali analüüsivate seminaride ja näituste korraldamine sai oluliseks osaks Põllu õppejõutöös. 1978. aastal toimunud esimene reis viis Koola poolsaare laplaste juurde, kus kopeeriti 4500 aasta vanuseid kaljujooniseid. Järgnevatel aastatel korraldati ekspeditsioone hantide, manside, komide, neenetsite, udmurtide ja ersamordvalaste juurde Siberis, ungarlaste küladesse Taga-Karpaatias, Karjalasse ja Koola saamide juurde, aga ka Eesti küladesse ja kunstniku kodusaarele Hiiumaale. Ühe reisi uurimistöö tsükkel kestis terve aasta. Suvisele 3–4-nädalasele välitööle eelnes sissejuhatav osa, iga üliõpilane sai oma uurimisteema ning kohapeal joonistati ja fotografeeriti rahvakunstiesemeid ja -mustreid, kopeeriti kaljujooniseid, mõõdistati traditsioonilist arhitektuuri, lisati täpsed teadustöös kasutatavad kirjed ning peeti ekspeditsioonipäevikut. Hiljem kodus kirjutati ekspeditsioonimaterjalide ja teaduskirjanduse põhjal lühiuurimused, mis kanti ette ERKI teaduskonverentsidel. Kaljo Põllu loodud pedagoogiline alus, ekspeditsioonidel töötamise ja dokumenteerimise viis pidas vastu mitu aastakümmet.

Kaljo Põllu kui erakordselt karismaatilise õpetaja käe all sai mitu põlvkonda kunstnikke ja arhitekte soome-ugri ajaloo ja etnograafia huvi, mida paljud neist on hiljem oma loomingus kasutanud. Kaljo Põllu innustas noori kunstnikke ekspeditsioonidelt saadud mõtteid, kogemusi ja inspiratsiooni kasutama  kunstiloomingus, sellest sündis rida põlvkondi ühendavaid näitusi.

Põllu juhtis uurimisreise kümme aastat ning juhendas veel 1992. ja 1993. aastal retki Hiiumaal. Tema algatatud ekspeditsioone viisid 1989. aastast edasi tema õpilased: 1989–1991 Andri Ksenofontov ning 1994–2012 Kadri Viires. 2013-2018 korraldas Marika Alver sarnaseid, kuigi mõnevõrra teisenenud suunitlusega ekspeditsioone, mida võib pidada varasemate jätkuks.

Osalemine muuseumipiletiga. Pileti saab osta e-poest või muuseumist kohapealt.

Üritus on eelregistreerimisega.