fbpx

Otsing

Visvaldis Ziediņš (1942–2007). Ümberkirjutused Läti kunstiajaloos 21.02.2014 – 15.06.2014

Kumu kunstimuuseum
Täispilet: Kumu kunstimuuseum
14 €
  • Perepilet: Kumu kunstimuuseum
    28 €
  • Sooduspilet: Kumu kunstimuuseum
    9 €
  • Toetajapilet: Eesti Kunstimuuseum
    20 €
Visvaldis Ziediņš. Büst (Objekt). Detail. 1980. aastad. Visvaldis Ziediņši Fond
Näitus

Visvaldis Ziediņš (1942–2007). Ümberkirjutused Läti kunstiajaloos

Asukoht: 4. korrus, B-tiib

Kas kunstiajaloos tuleb kaasajal kõne alla suur ja pöördeline avastus? Ühe sellise näite pakub Lätis Liepajas tegutsenud teatrikunstnik Visvaldis Ziediņš (1942–2007), kelle pärandiks on 3000 Läti kunstiavalikkusele varem tundmatut teost.

Visvaldis Ziediņš (1942–2007) on Läti kunstis endiselt uus nimi, kellele on ta avastamise lugu postuumselt tähelepanu tõmmanud. Kunstniku elu Liepājas möödus nõukogude ajaga paralleelselt kulgenud isiklikus aegruumis, võimaldades meil näha loomingulise indiviidi sisemise vabaduse ulatust totalitaarsetes tingimustes. Peame arvesse võtma, et kunstnik lõi teadlikult oma töid tuleviku vaatajaid silmas pidades. Visvaldis Ziediņši looming laseb meil lõplikult loobuda arvamusest, et nõukogude perioodil ei olnud erinevalt Venemaast Lätis fundamentaalses mõttes nonkonformismi.

Sõna „liikumine” (läti keeles kustība) oli Visvaldis Ziediņši käsitluses üks kõige olulisemaid termineid. Ta leidis, et see ei viita mitte stilistiliste omaduste kaudu määratlevatele kunstisuundadele, vaid pigem kunsti olemuslikele ülesannetele. Kunstniku 1990. aasta päevikusse on lisatud varasemast ajast pärit sedel, kus on kirjas: „1909. aastal sündis teooria „liikumise tõelisest kujutamisest dünaamiliselt kasvaval kujul”.” L. Tolstoi kirjutas 1897. aastal essees „Mis on kunst”: „Kunst on inimtegevus, millega üks inimene vahendab teatavaid väliseid märke kasutades teistele inimestele teadlikult oma tundeid, kusjuures need tunded mõjutavad inimesi, kes neid kogevad.” […] Intuitiivse mõistmise ajal peab keha olema aktiivne […] „Kunsti ei tohiks enam pidada tegevuseks, mis teostab objektiivselt eksisteeriva ilu ideaali. Kunst kuulub tegevuste hulka, mis kujundavad ümber inimest ja loodust, ja on nende kõige loomingulisem väljendus. Kunstnik on see, kes pakub inimkonnale eeskuju. Ta on õpetaja ja vormija – kultuuri looja.” (Saksa filosoof Holzapfel) Ziediņši käsitluses tähendab liikumine ka mõtlemise ja füüsilise tegevuse seost vaimse arenguga. Elu ja kunsti eksperimentide lähtekohaks võtab ta iseenda. Arvestades Ziediņši teadliku nonkonformismiga, lubab see kaasaegse kunsti „liikumiste” laiemas kontekstis teha järeldusi tema kunstitegevuse kohta, mis lõppes alles ta surmaga.

Näitus koosneb seitsmest jaotisest, mis lubavad Visvaldis Ziediņši pärandit vaadata mitme nurga alt. Kõik jaotised on moodustatud vabade assotsiatsioonide meetodil Ziediņši loomingut analüüsides.

Kunstnik Visvaldis Ziediņš sündis 4. aprillil 1942 ja suri 11. jaanuaril 2007 Lätis Liepājas. 1959–1964 õppis Ziediņš Liepāja kunstikeskkooli dekoratiivdisaini osakonnas. Ta ei astunud Läti kunstiakadeemiasse, sest oli veendunud, et omandatud erialased teadmised olid piisavad pühendamaks oma elu loomingulistele otsingutele väljaspool nõukogude ametlikku kunstisüsteemi. Ziediņšist jäi maha muljetavaldav looming 3000 teosega.

Näitust saadab ingliskeelne kataloog „Movement. Visvaldis Ziediņš” (2012).

Näituse kuraator: Ieva Kalniņa (endine Kulakova)
Projekti vastutav koordinaator: Ivonna Veiherte
Näituse kujundus: Sarmīte Māliņa
Graafiline kujundus: Külli Kaats

Näituse koostaja:
Galerija 21 logo

Täname:
Dina Zuzāne, Jānis Zuzāns

Toetajad:
Kaasaegse Kunsti Instituut, Alfor Novomatic