fbpx

Otsing

Teabenõue

Avalik teave on Eesti Kunstimuuseumi poolt avalikke ülesandeid täites mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, millele juurdepääsu ei ole seaduse alusel piiratud. Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemas olevat teavet (näiteks dokumenti või väljavõtet).

Palume tähele panna, et iga pöördumine ei ole teabenõue.
Teabenõude käigus ei anta selgituse, ei vastata küsimustele ega menetleta kaebusi.
Teabenõue ei ole vihjete edastamiseks, selgituste saamiseks, seisukohtade avaldamiseks ega kaebuse või vaide esitamiseks.

Kui teabenõude täitmiseks tuleb teavet täiendavalt süstematiseerida ja analüüsida ning selle alusel on vaja koostada uus dokument, siis selline teabenõue loetakse selgitustaotluseks ning sellele vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusega ettenähtud korras hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates selle registreerimisest.

Teabenõudele vastame hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates teabenõude registreerimisest. Kui teabenõuet ei ole võimalik teabenõudja esitatud andmete puudulikkuse tõttu täita, siis teavitame sellest teabenõudjat täpsustuse saamiseks viie tööpäeva jooksul. Vaikimisi saadetakse teabenõude vastus Teile e-postiga. Kui soovite vastust tavaposti või telefoni teel, siis sisestage oma andmed vormi vastavasse lahtrisse ja täpsustage teabenõudes, millist kanalit Te vastuse saamiseks eelistate.

Teabenõue

sh teadaolevad dokumendirekvisiidid, dokumendi nimetus, liik jms
Lehte kaitstakse reCAPTCHA teenusega, millele rakenduvad Google privaatsuspoliitika ja Google Kasutustingimused.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.