fbpx

Otsing

Eesti Kunstimuuseumi kogude provenientsiuuringud

Uurimissuuna fookuses on Eesti Kunstimuuseumi kogude kujunemine ja koosseis alates muuseumi loomisest 1919. aastal. Eesmärk on saada uut infot teoste päritolu ja liikumise kohta kuni muuseumikogusse jõudmiseni.

Olulise osa uurimistööst moodustavad põhjalikud uuringud Eesti Kunstimuuseumi ja teiste muuseumide arhiivides, Rahvusarhiivis ja mujal. Arhiiviallikates, näiteks kogumis- ja tulmeraamatutes, ning kunstiteostel leiduva info kokku viimine võimaldab rekonstrueerida museaalide päritolu, täpsustada autoreid ja dateeringuid ning seeläbi tuua kunstiajalookirjutusse uusi teadmisi.

Esimese etapis keskendutakse perioodile 1919‒1944. Uurimuse vahetulemused ilmusid Ulrika Jõemägi, Kersti Kuldna-Türksoni ja Kristiina Tiidebergi koostatud teoses „Käpikust Kölerini. Eesti Kunstimuuseumi kogud 1919‒1944“ (Tallinn, 2022).

Uurimis- ja näituseprojektid:

Näitus Kadrioru kunstimuuseumis „Käpikust Kölerini“ (21.09.2024–30.03.2025)

Töörühm

Uurimissuunas osalevad Ulrika Jõemägi, Kersti Kuldna-Türkson ja Kristiina Tiideberg.