fbpx

Otsing

Moodne naine – uued identiteedid (2017–2020)

„Moodne naine – uued identiteedid“ on Kumu kunstimuuseumi ja Helsingi Ateneumi kunstimuuseumi koostöös sündinud uurimus- ja näituseprojekt, mis keskendub naiskunstnike loomingule ja tegevusele ning naise kujutamisviisidele kunstis 19. sajandi keskpaigast kuni 20. sajandi keskpaigani.

Projekti lähtepunkt on Ateneumi näitus „Moodne naine“, mis rändab aastatel 2017–2019 USA-s, Rootsis, Soomes ja Jaapanis ning keskendub uuelaadsetele naise kujutamisviisidele ning mõningate väljapaistvate naiskunstnike loomingule 20. sajandi esimeste kümnendite Soome kunstis. Kumu ja Ateneumi koostööprojekt laiendab „Moodsa naise“ ajalist ja geograafilist panoraami ning uurib naise kujutamisviiside muutumist ning naiskunstnike tegevust Soomes, Rootsis ja Eestis alates 19. sajandi keskpaigast kuni 20. sajandi keskpaigani. Selline raamistik võimaldab võrrelda naise ja naiskunstnike positsioone väga erinevates ajaloolistes ja poliitilistest keskkondades (Eesti osa puhul alates baltisaksa kultuuriruumist kuni varase nõukogude ajani), samuti pöörata tähelepanu erinevatest sotsiaalsetest klassidest pärit ja erineva etnilise taustaga naiste tegevusele ning nende kujutamisele kunstis.

Projekti üks eemärke on uurida ja võrrelda naiskunstnike hariduskäike, reisimisvõimalusi ning tutvusvõrgustikke, kirjavahetust jm kontakte teiste maade kultuuriringkondadega ehk mitte ainult füüsilist ja sotsiaalset, vaid ka intellektuaalset keskkonda, milles naiskunstnikud tegutsesid ja mis neid kujundas. Samuti pöörame tähelepanu naiskunstike elumudelitele ja –tingimustele ning enese positsioneerimise viisidele nii kultuurimaailmas kui ka ühiskonnas. Iga perioodi ja spetsiifilise keskkonna käsitlemisel vaatleme kunsti ja ühiskondlike protsesside vastastikust mõju: seda, kuidas naiste muutuv positsioon ja eneseteadvus leidis kajastust kunstis, ning seda, kuidas kunst seda muutumist toetas ja suunas.

Projekti fookuses on naiskunstnikud ja naise kujutamisviisid, kuid kuna ükski positsioon ja identiteet kunstis või ühiskonnas ei saa muutuda ümbritsevast isoleerituna, peame silmas ka laiemaid kultuuriprotsesse ja nendega seotud – näiteks meeskunstnike – ajaloos uuenenud enesetunnetuse, -esitluse ja -määratluse viise. Projekti üldine eesmärk on uurida Eesti, Soome ja Rootsi 19.–20. sajandi kunstiajalugu soolisuse ja sotsiaalsete suhete perspektiivist.

Uurimisprojekti tulemus on näitus „Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis“ Kumu kunstimuuseumi suures saalis ning seda saatev mahukas raamat.

Projekti põhitäitjad Kumu kunstimuuseumist:

Anu Allas
Kadi Polli
Liis Pählapuu
Mary-Ann Talvistu

Kumu kunstimuuseumi poolt kaasatud uurijad:

Tiina Abel (Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut)
Bart Pushaw (Marylandi Ülikool)

Projekti põhitäitjad Ateneumi kunstimuuseumist:

Susanna Pettersson
Anu Utriainen
Anna-Maria von Bonsdorff
Satu Itkonen