Assistendipraktika

Assistendipraktika EKMi muuseumides annab üliõpilasele võimaluse osaleda muuseumi igapäevatöös, täites konkreetseid tööülesandeid praktika plaani alusel, kus on fikseeritud praktika koht, ajavahemik ja juhendaja.

Praktika plaani kinnitavad ülikool, EKM ja praktika kohaks oleva struktuuriüksuse juht.

Praktika ülesanded võivad kattuda üliõpilase uurimistöö teemaga, praktikat võivad juhendada paralleelselt nii ülikooli kui muuseumi juhendaja.