fbpx

Otsing

Konserveerimispraktika

Konserveerimispraktikale saab kandideerida üliõpilane, kes on läbinud tutvustava muuseumipraktika. Eesti Kunstimuuseumi konserveerimisosakonnas on võimalik läbida maali, paberalusel kunstiteoste, polükroomse puidu, kaasaegse kunsti, iluraami või skulptuuri konserveerimise praktikat.

Praktikakoha taotlemiseks palume saata kõrgkooli taotluskiri, üliõpilase CV ja läbitud erialaainete loetelu koos hinnetelehega ning soovitavalt ka teostatud tööde portfoolio. Praktikataotlus aktsepteeritakse kui konserveerimisosakonna plaaniliste tööde raames on võimalik pakkuda praktikandi teadmistele ja oskustele ning kõrgkooli õppekava nõudmistele vastavat tööd.

Praktika plaani kinnitavad kõrgkool ja Eesti Kunstimuuseum. Olenevalt konserveerimistööde eripärast, juhendatakse praktikante individuaalselt. Praktilist konserveerimistööd juhendab Eesti Kunstimuuseumi määratud konservaator. Praktika läbimisel esitatakse praktikaaruanne.

Praktika sisu

Praktika käigus osaleb praktikant konserveerimisosakonna igapäevatöös ja tutvub konservaatori peamiste tööülesannetega muuseumis. Praktikaülesanded võimaldavad rakendada stuudiumi vältel omandatud teadmisi konkreetsete kunstiteoste konserveerimisega seotud ülesannete planeerimisel ja täitmisel.

Kersti Tiik

arendusdirektor

Kaie Kukk

osakonna juhataja