fbpx

Otsing

Muuseumipedagoogiline praktika

Muuseumipedagoogiline praktikale saab kandideerida üliõpilane, kes on läbinud tutvustava muuseumipraktika. Eesti Kunstimuuseumis on võimalik praktikat sooritada Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli kunstihariduse ühisõppekava magistrantidel.

Praktikante juhendatakse individuaalselt. Praktika plaani kinnitavad Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Kunstimuuseum koos haridusspetsialistidest juhendajatega. Praktika kestab kuni üks kuu, toimumiskohaks on Eesti Kunstimuuseumi filiaalid. Praktika käigus rakendatakse ülikoolis õpitut (eeldusaine muuseumiõppe didaktika) ja omandatakse kogemusi muuseumipedagoogikas.

Praktika eesmärgid

  • muuseumiõppe didaktika aines õpitud teadmiste praktiline rakendamine kunstimuuseumis;
  • muuseumipedagoogi tööks ja muuseumi kunstiharidusprogrammide loomiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine.


Praktika lõpeb praktikapäeviku esitamisega Eesti Kunstiakadeemia muuseumiõppe koordinaatorile.

Kersti Tiik

arendusdirektor

Signe Siim

haridus- ja publikutöö arendaja