fbpx

Otsing

Avaldatud 11.12.2023 | 16.35

Kumus näeb Peeter Toominga, Endel Veliste ja Hedi Jaansoo fotosid inimese ja looduse kokkupuutepunktidest

""
Endel Veliste. Vaade läbi autoakna: katkine esiklaas. 1978. Tallinna Linnamuuseum

Kumu kunstimuuseumi neljanda korruse projektiruumis 14. detsembril avaneb näitus „Sina, jõgi. Hedi Jaansoo, Peeter Tooming, Endel Veliste“ pakub aktuaalsete keskkonnateemade foonil välja poeetilise dialoogi kahe nõukogude ajal tegutsenud fotograafi ja nüüdisaegse visuaalkunstniku loodud fotosarjade vahel, kutsudes mõtisklema looduse ja inimese suhete ning neid vahendava tehnoloogia rolli üle.

Fotograafid Peeter Tooming (1939–1997) ja Endel Veliste (1930–2001) ning visuaalkunstnik Hedi Jaansoo (snd 1989) on fotokaamera vahendusel jäädvustanud inimese ja looduse kokkupuutepunkte. Nende fotoseeriad toovad välja, kuidas kaamera võib samaaegselt nii võimendada distantsi ümbritsevast keskkonnast, anda hääle kividele, taimedele ja veele kui ka teha nähtavaks loodusliku ja inimloodud keskkonna olemusliku läbipõimituse.

„Näituse pealkiri „Sina, jõgi“ on laenatud Peeter Toominga fotoseerialt, mis on pühendatud veekogule ja seda ümbritsevale looduskeskkonnale. 1970. aastatel loodud seeria tõuseb esile oma poeetilisuse ja haprusega ning haakub tol ajal Eesti kunstis avaldunud keskkonnatemaatikaga. Samast kümnendist pärineb ka Endel Veliste fotosari „Vaade läbi autoakna“. Veliste pilk jälgib ja jäädvustab ümbritsevat keskkonda läbi kahekordse barjääri: läbi fotokaamera objektiivi ning läbi autoakna,“ tutvustab näituse kuraator Annika Toots.

Toominga ja Veliste 20. sajandi teisel poolel loodud fotodega astub dialoogi nüüdisaegne visuaalkunstnik Hedi Jaansoo, kes ei vastanda oma teostes looduslikku ja inimtekkelist keskkonda, vaid püüab tabada kokkupuutepunkte, kus need kaks omavahel põimuvad. Jaansoo fotodele on jäädvustatud nii hoolikalt komponeeritud inimloodud kui ka looduslikud kompositsioonid, mis asuvad vahealadel, kus piirid hägustuvad ning isiklikud ja avatud keskkonnad sulanduvad üheks.

„Sina, jõgi“ on nõukogude perioodi Eesti kunsti püsiekspositsioonis taasavatava projektiruumi avanäitus. Projektiruumi näituste eesmärk on laiendada ja täiendada püsiväljapaneku teemade- ja autoriteringi, tekitades võimalusel nii aja- kui rahvusüleseid dialooge ning suhestudes Kumu kesksete uurimis- ja näituseprojektidega.
Näitus on osa Kumu kunstimuuseumi 4. korruse püsinäitusest „Konfliktid ja kohandumised. Nõukogude aja Eesti kunst (1940–1991)“.

14. detsembril kell 18 tutvustavad Kumu kunstimuuseumis näitust kuraator Annika Toots ja kunstnik Hedi Jaansoo. Tuuril avatakse väljapaneku kontseptuaalset tausta ja koostamisprotsessi ning räägitakse lähemalt teoste autorite taustast ja loomingust. Osalemine muuseumipiletiga.

Näitus on avatud 26. maini 2024.

Meeskond
Kuraator: Annika Toots
Kunstnikud: Hedi Jaansoo, Peeter Tooming, Endel Veliste
Näituse kujundaja: Villu Plink
Graafiline disain: Tuuli Aule
Koordinaator: Anastassia Langinen