Graafikakogu

Graafikakogu on Eesti Kunstimuuseumi suurim alakogu (ca 26 000 teost), kuhu kuuluvad estampgraafika, joonistused ning akvarellid. Selle kogu tuumikuks on Teise maailmasõja eelne eesti kunst, sh peaaegu täielik Eduard Wiiralti tõmmiste nimestik. Samuti on oma teostega hästi esindatud Kristjan Raud, Märt Laarman, Aino Bach, Salome Trei, Paul Burman jt.

Graafikakogu uhkuseks on baltisaksa estofiilide teosed 18. ja 19. sajandist (August Pezold, Friedrich Sigismund Stern jt), samuti Karl von Kügelgeni seepiajoonistused ning mõned Johann Köleri teosed.

Suure mahu moodustab 1960.–1980. aastate edumeelne eesti graafika. Kaasaegse graafika osa kogus on jõudsasti kasvanud Eesti Kultuurkapitali ostude ja SA Tallinna Graafikatriennaal vahendusel. Tänu viimasele kuuluvad kogusse ka mõned rahvusvaheliste kuulsuste tööd (Sang-gon Chung, Wayne Crothers, General Idea jt).

Kuna paberalusel loodud kunstina on graafika väga tundlik välismõjude suhtes, siis on selle eksponeerimine valikuline ning lühiajaline.