fbpx

Otsing

Maalikogu

Maalikogu on üks Eesti Kunstimuuseumi vanimatest kogudest, mis on tänaseni enim kasutatud kunstikogu. Siia kuulub üle 6500 teose, nende seas tuntud ja armastatud meistriteosed Eesti rahvusliku kunsti rajajatelt, Pallase koolkonna ja Eesti Kunstnikkude Rühma kunstnikelt ning nõukogude perioodi tuntud autoritelt. Valdava osa kogust moodustab 20. ja 21. sajandi Eesti kunst – rahvusromantismist postmodernismini, traditsioonilisest tahvelmaalist millenniumijärgse maaliuuenduseni. Kogus on esindatud ka 19. ja 20. sajandi baltisaksa, eestivene ning teiste Eesti vähemusrahvaste kunst.

Liisa Kaljula, PhD

maalikogu juhataja