Maalikogu

Eesti Kunstimuuseumi maalikogu on kujunenud mitmete erakollektsioonide, riiklike ostude ja rohkete annetuste põhjal. Maalikollektsiooni paremikust alates 18. sajandist annab ülevaate Kumu püsiväljapanek.

Kunstimuuseumi maalikogus on üle 6000 teose, nende hulgas hästituntud meistriteosed sellistelt hinnatud kunstnikelt nagu eesti rahvusliku maalikunsti rajaja Johann Köler, samuti teistelt eesti kunstile alusepanijatelt nagu Ants Laikmaa, kaksikvennad Kristjan ja Paul Raud jpt. Valdava osa kollektsioonist moodustab paljuski maailma kunstisuundadest mõjutusi saanud 20. sajandi eesti kunst – sajandi alguse rahvusromantismist postmodernismini sajandi lõpul.

Lisaks Eesti rahvuslikule kunstile kuulub maalikogusse maailmakuulsaid Bernt Notke ja Andrean Isenbranti nimega seotud sakraalkunsti teoseid, mida eksponeeritakse Niguliste muuseumis, ning valik baltisaksa kunstnike töid.