fbpx

Otsing

Lugejale

Eesti Kunstimuuseumi raamatukogu teenuste kasutamiseks peab ennast registreerima lugejaks. Lugejaks registreerimine on tasuta. Kuni 16-aastased lapsed võivad raamatuid kasutada kohapeal.

Lugejaks registreerimine

Registreerimine toimub ID-kaardi või mõne muu isikukoodi ja fotoga isikut tõendava dokumendi alusel.

Lugejaks registreerimisel esitatakse alljärgnevad andmed:

 • ees- ja perekonnanimi
 • isikukood
 • elukoha aadress
 • e-posti aadress
 • telefoninumber
 • õppe- või töökoht

Lugeja andmed kantakse integreeritud raamatukogusüsteemi INNOPAC Tallinna andmebaasi, mida kasutavad lisaks Eesti Kunstimuuseumi raamatukogule ka teised Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumisse kuuluvad raamatukogud. Lugeja esitatud andmeid kasutatakse lugeja tuvastamiseks, raamatukogu pakutavate teenuste osutamiseks, sh teavikute tagastamistähtpäeva möödumisel meeldetuletuste ja ettekirjutuse saatmiseks, ning statistilise analüüsi tegemiseks. Andmed kustutatakse andmebaasist viis aastat pärast lugejakaardi kehtivusaja lõppu.

Lugeja on kohustatud lugejaandmete muutusest raamatukogu kohe teavitama. Kord aastas kontrollitakse lugejate andmete õigsust.

Laenureeglid

 • Lugejal on õigus lugemissaali avariiulitel asuvaid raamatuid kasutada raamatukogu lahtioleku ajal.
 • Koju võib korraga laenutada kuni kolm teavikut.
 • Koju ei laenutata teatmeteoseid, teadustöid, rohkem nõutavate teavikute ainueksemplare, ajakirjade viimaseid numbreid ja enne 1945. aastat ilmunud teavikuid.
 • Teavikuid laenutatakse koju seitsmeks päevaks, Eesti Kunstimuuseumi töötajatele pikemaks perioodiks.
 • Kui teaviku kasutamiseks ei ole registreerunud teisi lugejaid, saab tähtaega pikendada kaks korda:

– iseseisvalt Minu ESTER-is
– e-posti teel:
– telefonil: +372 602 6037
– raamatukogus kohapeal

 • Väljalaenutatud ja uudiskirjanduse näitusel olevatele teavikutele saab laenutamiseks järjekorda registreeruda. Lugejale teatatakse tema nimele saabunud teavikutest e-posti teel.
 • Teavikuid hoitakse lugeja nimel kolm päeva.
 • Lugejakirjet (millised raamatud on käes, millal on tagastamistähtaeg, millistele raamatutele olete järjekorras, kas on viiviseid, salvestada laenutuste ajalugu) saab vaadata Minu ESTER-is.
 • Lugeja vastutab materiaalselt tema käes olevate teavikute eest. Tähtajaks tagastamata teavikute eest tuleb tasuda viivist 0,07 eurot päevas iga laenutatud teaviku kohta. Võlglastele uusi teavikuid ei laenutata.
 • Rikutud või kaotatud teavikud tuleb lugejal asendada sama väljaandega või hüvitada raamatukogu määratud summas:
  – rikutud teaviku puhul parandamiseks kuluv summa;
  – kaotatud teaviku puhul kahekordne eksemplari ostuhind.
 • Kaotatud teaviku hüvitamine ei vabasta viivise tasumisest, mida arvestatakse laenutustähtaja ületamise eest.

Sisekord

1. Enne raamatukokku sisenemist tuleb üleriided ja suuremõõtmelised kotid jätta garderoobi.

2. Raamatukogu ruumides säilitatakse korda ja vaikust, oma käitumisega ei tohi häirida teisi lugejaid. Keelatud on valjusti vestlemine, mobiiltelefoniga valjult rääkimine ning söömine, joogitopside, -tasside ja termoste kasutamine.

3. Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda silmanähtavalt määrdunud riietes, alkoholi-, narkootilises või toksilises joobes või psühhotroopse aine mõju all oleval külastajal.

4. Lugejal on keelatud rikkuda ükskõik millisel viisil avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu, solvata oma käitumisega inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet. Raamatukogu töötajal õigus keelduda korda rikkuva lugeja teenindamisest ning õigus nõuda tema lahkumist raamatukogust.

5. Rangelt on keelatud teavikute ja muu inventari omavoliliselt raamatukogu ruumest välja viimine.

6. Raamatukogu ei vastuta raamatukogu ruumidesse valveta jäetud esemete eest.

7. Ettepanekuid, arvamusi ja pretensioone võib esitada raamatukogus kohapeal, e-teeninduse kaudu raamatukogu veebilehel või telefoni teel.

8. Teenindusega seonduvaid pretensioone lahendavad raamatukogu juhataja ja peavarahoidja.

9. Tutvu ka raamatukogu põhimääruse ja meie pakutavate teenustega.