fbpx

Otsing

Raamatukogust

Eesti Kunstimuuseumi raamatukogu on erialaraamatukogu, mis tegeleb nii kunstikirjanduse kui ka üldise kultuurialase kirjanduse komplekteerimisega. Raamatukogu asub Tallinnas Kumu kunstimuuseumi hoones.

Eesti Kunstimuuseumi raamatukogu loodi 1924. aastal, praeguses asukohas paikneb alates 2006. aastast. Ruumide üldpind on 280 m². Külastajate käsutuses on kaheksa lugejakohaga ja avariiulitega lugemissaal. Olemas on otsinguarvuti, skanner ja koopiamasin.

2007. aastal liitus raamatukogu ELNET Konsortsiumiga, mis võimaldab Eesti Kunstimuuseumi raamatukogu teavikuid leida E-kataloogis ESTER.

Eesti Kunstimuuseumi raamatukogu osaleb järgmiste organisatsioonide töös

 • ELNET – Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium
 • EKÜ – Eesti Kunstiraamatukogude Ühendus
 • ERÜ – Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (erialaraamatukogude sektsioon)

Meie põhilugejaskonna moodustavad Eesti Kunstimuuseumi töötajad, Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli üliõpilased ning õppejõud.

Raamatukogu seisuga 1. jaanuar 2023: 47 390 väljaannet.

Komplekteerimispõhimõtted

Eesti Kunstimuuseumi raamatukogu missioon on koguda, säilitada ja teha kättesaadavaks eelkõige eesti kunsti puudutavad materjalid, mistõttu eesti kunstnike monograafiaid ja kunstikatalooge komplekteeritakse mitmes eksemplaris. Teine tähtis komplekteerimissuund tuleneb Eesti Kunstimuuseumi väliskunstikogust – komplekteerida põhjalikumalt hollandi ja flaami kunsti käsitlevaid raamatuid.

Muud tähtsamad komplekteerimisvaldkonnad on:

 • maailma kunstiajalugu stiilide ja voolude kaupa
 • uuem kunstiteooria
 • fotograafia ajalugu, kaasaegne kunstiline foto;
 • graafika kõige laiemas mõttes (ajalugu, tehnikad, kaasaegne graafika)
 • maalikunst (eelistavalt madalmaade, itaalia, saksa, inglise, prantsuse maalikunst)
 • skulptuur
 • intermeedia
 • moekunst

Videosalvestiste komplekteerimisvaldkonnad:

 • portreefilmid kunstnikest
 • ülevaatefilmid näitustest ja kunstisündmustest

Jadaväljaannete komplekteerimisvaldkonnad

 • eestikeelsed kunsti- ja kultuurialased ajakirjad ja ajalehed
 • võõrkeelsed erialaajakirjad

Käsikirjade komplekteerimisvaldkonnad:

 • Eesti Kunstimuuseumi töötajate teadustööd
 • üliõpilaste teadustööd, kui uurimisteema on seotud Eesti Kunstimuuseumiga

EKMi raamatukogu komplekteerimise viisid on jooksev komplekteerimine, järelkomplekteerimine ja dekomplekteerimine.

 • jooksva komplekteerimise käigus täiendatakse raamatukogu uudisväljaannetega
 • järelkomplekteerimisel täiendatakse raamatukogu kogusid varem ilmunud teavikutega
 • dekomplekteerimise käigus kantakse maha vananenud, kulunud, mitteprofiilsed teavikud ja üleliigsed eksemplarid

Komplekteerimisallikad

 • ostud
 • vahetused
 • annetused

Eestikeelsete raamatute kõrval on eelistatumad keeled inglise, saksa, vene ja prantsuse keel.

Komplekteerimisettepanekuid võivad teha kõik raamatukogu kasutajad, ettepanekute täitmisel arvestatakse eelisjärjekorras Eesti Kunstimuuseumi teadurite soove. Kirjanduse komplekteerimise eest vastutab raamatukogu juhataja.

Tutvuge raamatukogu põhimäärusega