fbpx

Otsing

Avatud töötoad. Kella 14.45–15.10

Kõik avatud töötoad. Ajakava
Muuseum   Töötoa nimi
  Sihtrühm   Asukoht Registreerimislink
Kadrioru kunstimuuseum Uuri skulptuuri! Lasteaed
I kooliaste
II kooliaste
III kooliaste
Gümnaasium
3. korrus, A-tiib, Puri
Osalen
SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid Muumid ja meri Lasteaed
I kooliaste
II kooliaste
Hariduskeskuse üldateljee Osalen
Eesti Meremuuseum Asjade jutustamata lood II kooliaste 5. korruse näitusesaali ees Osalen
Vabamu Eesti e-eduloost III kooliaste
Gümnaasium
Hariduskeskuse graafikaruum Osalen
Nukuteatrimuuseum Maketitöötuba II kooliaste
III kooliaste
Gümnaasium
Hariduskeskuse keraamikaruum Osalen
Mikkeli muuseum Фарфор, коллекция и история (vene keeles) Lasteaed
I kooliaste
II kooliaste
III kooliaste
VIP-ruum Osalen
Eesti Ajaloomuuseum Стекло и иллюзии (vene keeles) II kooliaste
III kooliaste
Hariduskeskuse auditoorium  

Osalen

Uuri skulptuuri!

Lasteaed
I kooliaste (1.–3. klass)
II kooliaste (4.–6. klass)
III kooliaste (7.–9. klass)
Gümnaasium (10.–12. klass)

Tundmatu skulptor tundmatu antiikmeistri vahendusel Lysippose (u 390–300 eKr) järgi Amor vibuga. Marmor. Eesti Kunstimuuseum

Kadrioru kunstimuuseumi meeskond teeb ülevaate, kuidas Kadrioru muuseumi rikkalik skulptuurikogu aitab tutvustada antiikkultuuri ning selle pärandit Euroopa kultuuriloos. Räägitakse skulptuure saatvatest lugudest, mis tuletavad meelde jumalaid ning antiikmütoloogia tegelaste vägitegusid. Tuuakse näiteid, millised mängulisi tegevusi kasutatakse kolmemõõtmelise kunsti uurimiseks, materjali määramiseks ning vormiloomingu mõistmiseks. 

Loe lisaks
Tulevased näitused Kadrioru kunstimuuseumis
Skulptruurikogu avahoidla

Muumid ja meri

Lasteaed
I kooliaste (1.–3. klass)
II kooliaste (4.–6. klass)

Muumid ja meri

Loodus on paljudele kunstnikele lõpmatuks inspiratsiooniallikaks. SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumite töötoas tutvustatakse Iloni Imedemaal toimuvat muuseumitundi, mis suunab Tove Janssoni loomingu kaudu märkama ja kasutama looduse võlu loovuse sütitamiseks. Selgitatakse, mida tähendab elada nagu muumid, ja osalejad saavad oma kätega järele proovida, kuidas loodus ärgitab loovust.

Märksõnad: muumid, Tove Jansson, jätkusuutlikkus, fantaasia, loodus, loovus, loodushoid, meri, Iloni Imedemaa

Asjade jutustamata lood

II kooliaste (4.–6. klass)

Foto: Eesti Meremuuseum

Esemed ja nende lood; inimesed, nende lood ja suhe esemetesse. Eesti Meremuuseumi töötoas pakutakse sissevaadet uue kavandatava ja koolidesse kohale mineva muuseum-kohvris-stiilis muuseumitunni metoodikasse. Töötoas paneme rõhku hands-on kogemustele füüsiliste objektidega tutvumisel kui vahetule õppimise ja teadmiste loomise viisile. Objektide käsitsemisel on võime stimuleerida mälu, võimaldada kriitilist mõtlemist, edendada ajaloolist empaatiat ja julgustada interaktiivsust.

Õpilasteni tuuakse replikad leidudest, mis ei ole püsiekspositsiooni jõudnud ja mille täielik lugu ootab veel jutustamist. Vaadeldakse, oletatakse, mõistatatakse ja luuakse lugusid esemete kohta, mille otstarvet või päritolu veel ei pruugi teadagi, kasutades selleks juhendajalt saadavaid vihjeid ning endi olemasolevaid valdkondlikke teadmisi ja kogemusi.

Märksõnad: esemed, leiud, tõlgendamine, loovus, ajalugu, arheoloogia, objektide käsitsemine, multisensoorne õpe

Eesti e-eduloost

III kooliaste (7.–9. klass)
Gümnaasium (10.–12. klass)

E-edulugu

Vabamus on kuni aasta lõpuni avatud näitus „Miks Eesti? 30 aastaga ENSV-st e-Eestiks“, näituse juurde kuuluv haridusprogramm annab noortele võimaluse mõtiskleda põhjuste üle, miks Eestist on kujunenud edukas e-riik ning milliseid võimalusi pakuvad meile innovaatilised lahendused. Töötoas tehakse läbi mõned haridusprogrammi praktilised harjutused, mis toetavad nii ettevõtluse ja majanduse kui ka ühiskonna, arvuti- ja tehnoloogiaõpetuse tunde.

Märksõnad: e-riik, (info)tehnoloogia, infoühiskond

Maketitöötuba

II kooliaste (4.–6. klass)
III kooliaste (7.–9. klass)
Gümnaasium (10.–12. klass)

Maketitöötuba

Nukuteatrimuuseumi töötoas õpitakse tundma lavaruumi ja lava planeerimist. Tutvustatakse maketti kui olulist teatrikunstniku töövahendit. Töötoa lõpuks ehitatakse lavakarpi üles üht kirjanduslikku teksti toetav atmosfäär. Materjalina taaskasutatakse teatri tootmisjääke.

Märksõnad: teatrikunstnik ehk stsenograaf, makett, taaskasutus

Фарфор, коллекция и историявзаимосвязь учебных предметов на примере музейных уроков Музея Миккеля  

Lasteaed ja I kooliaste (1.–3. klass)
II kooliaste (4.–6. klass)
III kooliaste (7.–9. klass)

Anthony Pennis. Kaanega vaas. Detail. 18. sajandi II pool

В ходе мастер-класса в Музее Миккеля мы расскажем, как музейные уроки «Фарфоровое путешествие вокруг света» и «Искусство, коллекция и история» помогают в изучении различных школьных предметов. История и коллекция знаменитого эстонского коллекционера Йоханнеса Миккеля дают прекрасный повод поговорить как о видах искусства, так и об истории, усовершенствовать словарный запас, поискать на карте страны и города, связанные с произведениями искусства и обсудить, что в наших глазах придает предметам ценность.

В ходе мастер-класса участники получат возможность самостоятельно выполнить определенные задания из музейных уроков 

Loe lisaks
Tulevased näitused Mikkeli muuseumis
Johannes Mikkeli kunstikogu: portselan, maal, graafik

Стекло и иллюзии

II kooliaste (4.–6. klass)
III kooliaste (7.–9. klass)

Во время мастер-класса Эстонского исторического музея участники примут на себя роль испытателей – ведь мир стекла лучше всего познавать через эксперименты. При помощи оптических игр узнаем, как стекло использовали для создания иллюзий на протяжении веков и поговорим о значении стекла. Узнаем про физические свойства стекла, изучим процессы преломления и отражения света, разделения белого света на его составляющие и т. д. Все это можно открыть для себя на выставке «Стекольные мастера», которая посвящена истории стеклопроизводства в Эстонии.

Ключевые слова: физика, искусство, эксперименты, оптика, истории стеклопроизводства