Muuseumipedagoogiline praktika

Eesti Kunstimuuseumis on võimalik praktikat sooritada Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse Instituudi kunstipedagoogika osakonna 2. kursuse magistrantidel. Praktikante juhendatakse individuaalselt. Praktika plaani kinnitavad Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Kunstimuuseum koos haridusspetsialistist juhendajaga. Praktika kestvuseks on üks kuu, toimumiskohaks Eesti Kunstimuuseumi muuseumid. Praktika käigus rakendatakse ülikoolis õpitut (eeldusaine muuseumipedagoogika didaktika) ja omandatakse kogemusi muuseumipedagoogikas.

Praktika eesmärgid:

– muuseumipedagoogika didaktika aines õpitud teadmiste praktiline rakendamine kunstimuuseumis;

– muuseumipedagoogi tööks ja muuseumi kunstiharidusprogrammide loomiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine;

– klassi vm grupiga muuseumi külastava kunstiõpetaja muuseumipedagoogiliseks tööks vajalike teadmiste ja protseduuride omandamine;

– muuseumipedagoogi tööks vajalike oskuste ja kogemuste omandamine eri vanuses laste, noorte ja täiskasvanutega.