fbpx

Otsing

Eneseloomine 06.12.2019 – 26.04.2020

Kumu kunstimuuseum
Hind osalejale
4,50 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Sarja tellijale soodustused
.

Gümnaasium
II kooliaste
III kooliaste
Muuseumitund

Eneseloomine

Haridusprogramm näitustel „Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis“ (06.12.2019–26.04.2020) ja „Sisse, sisse – uks on lahti! Edith Karlson, Mary Reid Kelley, Eva Mustonen“ (11.10.2019–29.03.2020)

Kestus: 90 minutit

Tunni eesmärk on uurida naiskunstniku eneseteadlikkuse kujunemise ja kunstiprotsessidega kohanemise viise, mõeldes sealjuures ka enda isiksuse kujunemisele ja arengule ning ühiskonna või grupi mõjudele selles protsessis. Tund tutvustab eesti esimesi naiskunstnikke ja pakub võrdlusmomenti kaasaegsete naiskunstnike loominguga.

Tunni läbimisel õpilane:

  • mõtleb, millist mõju avaldab maailm tema isiksuse arenemisele ja tõlgendab selle kehaliseks märgiks, žestiks, sümboliks;
  • töötab rühmas ja leiab koos kaaslastega tsitaadiga kokku sobiva kunstiteose ning põhjendab enda ja rühma valikuid;
  • märkab naiskunstnikele meelepäraseid žanre;
  • teab, miks on naiskunstnike teoseid võrreldes meeskunstnike loominguga vähem nii kunstikogudes kui ka näitustel;
  • nimetab eesti naiskunstnikke.

Märksõnad: ühiskonna mõjud indiviidile, 19. sajandi kunstnik, emantsipeerumine, kunstižanrid, 20. sajandi esimese poole naiskunstnikud, kaasaegsed naiskunstnikud, installatsioon

Näitusel „Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis“ tutvutakse naiste eneseteadvuses ja ühiskondlikus positsioonis 19. sajandil alguse saanud muutustega, mis kajastuvad nii naiskunstnike tegevuses kui ka naise kujutamisviisides. Ühtlasi mõtiskletakse üldisemalt, millised on ühiskonna ja grupi mõjud indiviidi eneseteadvusele. Uuritakse, miks on naiskunstnike teoseid võrreldes meeskunstnike loominguga vähem nii kunstikogudes kui ka näitustel, miks ja milliseid žanre ja teemasid on naiskunstnikud ajalooliselt eelistanud, ning kuidas ja mida õnnestus neil hoolimata ebasoodsatest tingimustest saavutada. Näitus „Sisse, sisse – uks on lahti! Edith Karlson, Mary Reid Kelley, Eva Mustonen“ pakub hea jätkuna naiskunstnike sisekaemusi kaasaegses vormis, toob näiteid teemade kohta, millega naiskunstnikud nüüdisajal tegelevad ning laseb muu hulgas avatult uurida ja tõlgendada kunstniku tundeid, nagu üksindus, ärevus, hirm. Iga muuseumitunni osaline saab jätta endast märgi ühisloominguna valmivasse lühtrisse, mis näituseperioodil Kumu aatriumi kaunistab.

Soovitused:
Paljude muuseumitunnis käsitletud töödega saab tutvuda ka Eesti Kunstimuuseumi Digitaalkogus.

Ajastu ja konteksti laiemaks mõistmiseks saab abi Eesti Kunstimuuseumi haridusprojekti Eesti kunsti DIGISILD töölehtedest ja videodest:
Eesti kunstielu kujunemist 18. sajandil tutvustab DIGISILD projekti tööleht nr 9 ning eesti esimesi meeskunstnikke tutvustab Eesti kunsti DIGISILD projekti tööleht nr 10.

Tunni väljatöötamist toetas Telia Eesti AS.

Tänu Telia Eesti ja Eesti Kunstimuuseumi kunstioksjoni tuludele, mis koguti Eesti Kunstimuuseumi 100. sünnipäevapidustuse raames, saavad lasteaia ja põhikooli I ning II astme õpilased tunnis tasuta osaleda. Tasuta tunde on piiratud arv ja neid saab tellida „Aitan lapsi kunsti juurde“ taotluse esitamise kaudu.