fbpx

Otsing

Kõnelused kunstist Püsinäitusel

Adamson-Ericu muuseum
Hind osalejale
5 €

Hind 5 € osaleja. Grupile suurusega kuni 9 inimest hind 50 €.
Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.

Muuseumitund kõnelused kunstist
II kooliaste
Muuseumitund

Kõnelused kunstist

Muuseumitund on mõeldud õpilastele vaatlus-, mõtlemis- ja vestlusoskuse arendamiseks, avatud küsimuste kaudu süvitsi n-ö maali sisse minemiseks ning kunstiga kontakti leidmiseks.
Aastaringselt Adamson-Ericu muuseumi püsiekspositsioonil või vahetuval näitusel.

Tunni käigus valitakse õpilastega koos muuseumi näitustelt välja kaks-kolm teost, mille üle põhjalikumalt arutleda. Tunnijuhi läbiviidav avatud küsimustel põhinev vestlus on inspireeritud Ameerika psühholoogide väljatöötatud nägemismõtlemise metoodikast VTS (pildivaatlusprogramm „Visual Thinking Strategies” ehk visuaalsed mõtlemisstrateegiad). Õpilastelt küsitakse maalide kohta mitmesuguseid analüüsimist ja kaasamõtlemist vajavaid küsimusi ning julgustatakse teoseid laiemalt avama ja mõistma. Tunni lõpus valmib rühmatööna joonistusülesanne, kus proovime mõttes liikuda pildist välja.

Märksõnad: diskussioon, vaatlus, vestlus, ühisjoonistamine, koostöö, VTS (visual thinking strategies)

Tunni läbimisel õpilane:

  • arendab pildivaatluse oskusi ja visuaalset mõtlemist,
  • vaatleb muuseumis mõnda teost sügavuti,
  • vestleb vabalt pildist avatud küsimuste kaudu,
  • kogeb, et kõik tema vastused ja mõtted pildi kohta on õiged,
  • harjutab rühmajoonistamise käigus koostööoskust.

Kestus: 60 minutit
Muuseumitund toimub ettetellimisel.
Tundi saab tellida eesti keeles.