Püsinäitusel

Kõnelused kunstist

Adamson-Ericu muuseum
Hind osalejale
4,50 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.  
Sarja tellijale soodustused. 

empty-image
Püsinäitusel

Kõnelused kunstist

Adamson-Ericu muuseum
Hind osalejale
4,50 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.  
Sarja tellijale soodustused. 

II kooliaste
Muuseumitund

Muuseumitund on mõeldud õpilastele vaatlus-, mõtlemis- ja vestlusoskuse arendamiseks, avatud küsimuste kaudu süvitsi n-ö maali sisse minemiseks ning kunstiga kontakti leidmiseks.

Tunni käigus valitakse õpilastega koos muuseumi näitustelt välja kaks-kolm teost, mille üle põhjalikumalt arutleda. Tunnijuhi läbiviidav avatud küsimustel põhinev vestlus on inspireeritud Ameerika psühholoogide väljatöötatud nägemismõtlemise metoodikast VTS (pildivaatlusprogramm „Visual Thinking Strategies” ehk visuaalsed mõtlemisstrateegiad). Õpilastelt küsitakse maalide kohta mitmesuguseid analüüsimist ja kaasamõtlemist vajavaid küsimusi ning julgustatakse teoseid laiemalt avama ja mõistma. Tunni lõpus valmib rühmatööna joonistusülesanne, kus proovime mõttes liikuda pildist välja.

Tunni läbimisel õpilane:

  • arendab pildivaatluse oskusi ja visuaalset mõtlemist,
  • vaatleb muuseumis mõnda teost sügavuti,
  • vestleb vabalt pildist avatud küsimuste kaudu,
  • kogeb, et kõik tema vastused ja mõtted pildi kohta on õiged,
  • harjutab rühmajoonistamise käigus koostööoskust.

Märksõnad: diskussioon, vaatlus, vestlus, ühisjoonistamine, koostöö, VTS (visual thinking strategies)

Aastaringselt Adamson-Ericu muuseumi püsiekspositsioonil või vahetuval näitusel

Kestus: 60 minutit

Muuseumitund toimub ettetellimisel.
Tundi saab tellida eesti ja inglise keeles.