fbpx

Otsing

Kunst ja ühiskond autoritaarses Eestis Püsinäitusel

Adamson-Ericu muuseum
Hind osalejale
6 €
Hind 6 € osaleja. Grupile suurusega kuni 9 inimest hind 60 €. Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Adamson-Eric. Lilled Vabadusplatsi taustal. 1936. Eesti Kunstimuuseum
Gümnaasium
Muuseumitund

Kunst ja ühiskond autoritaarses Eestis

Tunni eesmärk on arendada õpilaste analüüsi- ja eneseväljendusoskust, õppida tundma Eesti ühiskonda 1930. aastatel ning autoritarismi mõju kultuurielule Adamson-Ericu eluloo ja kunsti näitel.
Püsinäitusel Adamson-Eric. Modernism ja mitmekülgsus

Tunnis analüüsitakse Eesti ühiskonna poliitilist ja kultuurilist arengut Teise maailmasõja eelsel ajal, autoritarismi kujunemise põhjusi ja mõju ühiskonnale ning iseloomustatakse vaikivat ajastut. Poliitika määras ka kunstile raamid. Kunstnik Adamson-Ericu ja tema loodud teosed on heaks näiteks sellest, kuidas poliitiline olustik mõjutas üksikisikut. Iseseisva tööna peavad õpilased tunnis põhjalikult uurima Adamson-Ericu loomingut ja täitma töölehe. Sellele järgneb ühine arutelu. Ülesanne arendab tähelepanuvõimet ja analüüsioskust.

Tund on seotud ajaloo- ja kunstiajaloo õppekavadega.

Märksõnad: demokraatia, diktatuur, vaikiv ajastu, vabadussõjalased, tsensuur, kunsti ja poliitika seosed, Adamson-Eric, Eesti ühiskond 1930. aastatel.

Tunni läbinult õpilane:

  • analüüsib Eesti ühiskonna poliitilist arengut 1930. aastail,
  • seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: demokraatia, diktatuur, autoritarism, vaikiv ajastu, vabadussõjalased,
  • teab, kes olid Konstantin Päts, Johann Laidoner ja teised tolleaegse Eesti võtmefiguurid ning iseloomustab nende tegevust,
  • tutvub Adamson-Ericu eluloo ja loominguga.

Kestus: 90 minutit
Muuseumitund toimub ettetellimisel.
Tundi saab tellida eesti keeles.