fbpx

Otsing

Kui keha ütleb „Jah“ 10.11.2023 – 28.04.2024

Kumu kunstimuuseum
Hind osalejale
6 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas. Sarja tellijale soodustused.

melanie bonajo. Kui keha ütleb Jah. 2022. Stoppkaader videost. Installatsioon koostöös Théo Demans’iga, tellinud Mondriaan Fund. Kunstniku ja AKINCI loal
Gümnaasium
Muuseumitund

Kui keha ütleb „Jah“

Gümnaasiumiastmele mõeldud muuseumitund näitusel „melanie bonajo. Kui keha ütleb Jah+“ pakub võimalust avastada iseenda ja grupiliikmete väärtusi, arusaamu ja uskumusi keha, läheduse ning seksuaalsusega seotud teemade kohta.

Tund on üles ehitatud juhitud aruteludele ja grupiülesannetele, kõik osalejad on oodatud kogu tunni vältel aktiivselt kaasa mõtlema ja oma mõtteid väljendama. Muuseumitund „Kui keha ütleb „Jah““ aitab noortel mõista inimliku läheduse ja armastuse erinevaid avaldumisviise ja inimeste võrdse kohtlemise vajalikkust ning julgustab võtma vastutust oma keha ja suhete eest. Tund toetab lisaks kunstiõpetuse õppekavale ka gümnaasiumiastme inimeseõpetuse õppekava ning üldpädevuste arendamist.

Tunni loomisel konsulteerisime seksuaalkasvatuse teemade osas Eesti Tervisemuuseumi haridustöötajatega. Suur tänu, Liis Raadla ja Ilona Stanitski.

Märksõnad: intiimsus, lähedus, üksildus, seksuaalsus, kehalisus, aktsepteerimine, kaasaegne kunst, ruumiinstallatsioon

Teoste vaatlemise ja harjutuste tulemusel õpilane:

  • arutleb klassikaaslasega inimliku läheduse ja armastuse erinevate avaldumisviiside üle;
  • selgitab lähisuhete ja sotsiaalse võrgustiku tähtsust inimese elus lähtuvalt oma kogemusest;
  • mõtestab puudutuse tähendust;
  • arutleb soo ja seksuaalsusega seotud mõistete üle;
  • analüüsib soostereotüüpide piiravat mõju inimese minapildile, suhetele ja valikutele ning mõistab arutelude ja näitusega tutvumise tulemusel paremini seksuaalse arengu individuaalsust;
  • kogeb ruumiinstallatsiooni kehaliselt;
  • näeb kunsti sotsiaalset rolli.