fbpx

Otsing

Kunst, kogu ja lugu Püsinäitusel

Mikkeli muuseum
Hind osalejale
6 €
Hind 6 € osaleja. Grupile suurusega kuni 9 inimest hind 60 €. Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Installatsioonituba "Kollektsionääril külas"
Gümnaasium
II kooliaste
III kooliaste
Muuseumitund

Kunst, kogu ja lugu

Mikkeli muuseumi püsiekspositsiooni tutvustavas tunnis heidetakse pilk omamoodi salamaailma, mille Johannes Mikkel oma koguga enda ümber lõi. Mikkeli elu oli eriline ka seetõttu, et sündinud veel tsaariajal, jõudis ta elada nii vastloodud Eesti Vabariigis, nõukogude Eestis kui ka taas iseseisvunud Eestis.

Muuseumitunnis asetavad õpilased ajajoone abil Mikkeli elu ja tegevuse ning talle kuulunud teosed ja nende lood ajaloolisse konteksti. Rühmatööde ja haaravate mängude kaudu harjutatakse kunstiteose kirjeldamis- ning analüüsimisoskust. Ühiselt arutletakse, miks kunsti kogutakse ning mis annab asjadele väärtuse. Tundi saab kaasata ka Mikkeli muuseumi vahetuvad näitused, mis annavad hea võimaluse võrrelda kollektsionääride kogusid ning uurida, milliseid väärtusi nad on tähtsaks pidanud. Muuseumitunni lõpetuseks kujundavad õpilased loomingulise mõttekaardi mõne endale või oma perele olulise eseme kohta.

Märksõnad: kogumine, asjad ja aeg, väärtused, kunstiliigid, Eesti ajalugu, ajajoon, lugude jutustamine, kunstialane sõnavara

Muuseumitund lõimib kunstiõpetust, ajalugu ja eesti keelt.

Tunni läbimisel õpilane:

 • tutvub Eesti ühe olulisema kunstikoguja elu ja kollektsiooniga;
 • mõistab seoseid ajalooliste sündmuste ja asjade, sh kunstiteoste väärtuse muutumise vahel;
 • võrdleb ja analüüsib eri ajastute kunsti näiteid;
 • kirjeldab eri kunstiliike;
 • arutleb, millistest väärtustest lähtuvalt võib esemeid hinnata;
 • loob mõttekaardi mõne endale või oma perele olulise eseme kohta.

Muuseumitund kestab 90 minutit.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.

Ettepanekud eel- ja järeltegevusteks

 • Mida kõike võib koguda
  Vestelge ja tooge näiteid, milliseid asju kogutakse ning miks seda tehakse.
 • Tutvus teostega
  Vaadake muuseumi kodulehel olevat virtuaalnäitust.
  Iga õpilane valib ühe tema jaoks meeldiva või huvitava teose ning põhjendab oma valikut. Kui teoste kohta tekib küsimusi, tasub need kirja panna ja muuseumitundi kaasa võtta.
 • Oma lood
  Täiendage muuseumis tehtud mõttekaarte näiteks fotode, esemete päritolulugude ja pereliikmete mälestustega ning korraldage piltidest ja tekstidest näitus.