fbpx

Otsing

Põnev portselan Püsinäitusel

Mikkeli muuseum
Hind osalejale
6 €
Hind 6 € osaleja. Grupile suurusega kuni 9 inimest hind 60 €. Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Vaas “Sada poissi”. Eesti Kunstimuuseum
Erivajadusega õpilane
I kooliaste
Lasteaed
Muuseumitund

Põnev portselan

Tassid ja taldrikud on meile tuttavad igapäevaste tarbeesemetena. Millest on need aga tehtud? Uurime ja võrdleme mitmesugustest materjalidest nõusid ning saame teada, mille poolest on portselan eriline.

Portselani lugu viib lapsed rännakule kaugetesse maadesse, kus nähakse portselanist loomi, linde, daame ja härrasid. Pärast lõbusat kohvikannuvõimlemist oskab iga laps teha vahet tee- ja kohvikannul ning tunneb ära soustikannu ja supitirina. Loovtööna valmistatakse voolimissavist nõu või kujuke.

Muuseumitund lõimib kunstiõpetust, eesti keelt ja liikumisõpetust.

Märksõnad: portselan, nõud, materjalid, dekoor, pisiplastika, loomad, kauged maad, keraamika, tarbekunst, võrdlemine

Tunni läbimisel õpilane:

 • võrdleb eri materjale (kergem-raskem, õhem-paksem, siledam-krobelisem jne);
 • oskab nimetada erinevaid lauanõusid ja teab milleks neid kasutatakse;
 • teab, mis on portselan ja kust see pärineb;
 • jäljendab oma kehaga erinevate nõude kuju;
 • valib väljapanekust ühe meeldiva eseme ja kirjeldab seda kaaslastele;
 • valmistab voolimissavist nõu või kujukese.

Muuseumitund toetab põhikooli riikliku õppekava üldpädevustest:

 • suutlikkust tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega, oma ja teiste riikide ning rahvaste kultuuripärandiga; väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt; hinnata üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust;
 • suutlikkust teada ning järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning eri keskkondade reegleid; teha teiste inimestega koostööd mitmesugustes situatsioonides; aktsepteerida inimeste erinevusi ning neid suhtlemisel arvesse võtta;
 • suutlikkust end selgelt ja asjakohaselt väljendada; olukordade ja suhtluspartneritega arvestades oma seisukohti esitada ja põhjendada.

Muuseumitund kestab 90 minutit.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.

Ettepanekud eel- ja järeltegevusteks

Enne muuseumitundi: laste lemmiknõud

 • Paljudel lastel on oma lemmiktass või pudrukauss. Vestelge laste lemmiknõudest: mis värvi ja kujuga need on, kas neil on mõni pilt või muster, mis materjalist on need valmistatud ja mida lapsed neist tavaliselt joovad või söövad. Lapsed võivad oma nõusid ka joonistada.

Pärast muuseumitundi: kaunid maalingud

 • Kui muuseumitunnis valmistatud tööd on kuivanud, meenutage muuseumis nähtud nõude ja kujukeste maalinguid. Meeldetuletuseks võite vaadata virtuaalnäitust muuseumi kodulehel. Kaunistage vildikate või värvide abil ka oma tööd värvilise dekooriga.