Püsinäitusel

Kunstnik ja kodu

Adamson-Ericu muuseum
Hind osalejale
4,50 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Sarja tellijale soodustused
.

empty-image
Püsinäitusel

Kunstnik ja kodu

Adamson-Ericu muuseum
Hind osalejale
4,50 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Sarja tellijale soodustused
.

Erivajadusega õpilane
Muuseumitund

Muuseumitund on loodud spetsiaalselt vaegnägijatele ja pimedatele õpilastele, avardamaks nende teadmisi Eesti kunstist ja tutvustamaks üht erakordset 20. sajandi kunstnikku – Adamson-Ericut (1902–1968).

Ringkäigu jooksul tutvustatakse Adamson-Ericut kui kunstnikku, kes lisaks maalimisele kujundas nii mööblit, nõusid, vaipu, tekstiile kui palju muud. Haridusprogrammis uuritakse teoseid, millel on tihe seos kunstniku kodu ning koduste paikadega. Mängitakse materjalimängu ning kombatakse muu hulgas 1938. aastast pärit mööblikomplekti, mille kunstnik ise oma kodu jaoks disainis. Tunni lõpetab loovtöö – igal osalejal valmib värvikas „kunstniku võti”.

Haridusprogramm on mõtteline jätk muuseumi 2017. aasta projektile „Kunst nähtavaks!”, mis keskendus Adamson-Ericu loomingu kättesaadavaks tegemisele täiskasvanud vaegnägijate ja pimedate sihtrühmale.

Tunni läbinult õpilane:

tutvub kunstnik Adamson-Ericu loominguga,
tunnetab Adamson-Ericu eluga seonduvaid esemeid ja materjale,
valmistab loovtöö.

Märksõnad: Adamson-Eric, maalikunst, tarbekunst, disain, materjalid, kodu.

Soovitatav grupi suurus kuni 9 õpilast.

Vaegnägijatele ja pimedatele I ja II kooliastmes ning intellektipuudega õpilastele.

Muuseumitund toimub ettetellimisel.
Tundi saab tellida eesti keeles.