fbpx

Otsing

Meemimatk Püsinäitusel

Kumu kunstimuuseum
Hind osalejale
5 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas. Sarja tellijale soodustused.

Karin Luts. Figuurid mustas. Dateerimata. Eesti Kunstimuuseum
Karin Luts. Figuurid mustas. Dateerimata. Eesti Kunstimuuseum
II kooliaste
III kooliaste
Muuseumitund

Meemimatk

Püsinäitusel Identiteedimaastikud. Eesti kunst 1700–1945

Tunni eesmärk on tutvuda Eesti kunstiga, arutleda kunsti ja ühiskonna seoste üle, analüüsida konteksti olulisust, teadvustada visuaalse keele rolli igapäevaelus.

Eesti kunsti püsinäitusel saadakse tuttavamaks lugudega kunstnike elust, teoste taustalugude ning ühiskondliku ja ajalise kontekstiga. Tunni käigus tutvutakse ka metafooride, kõnekäändude ja muude tekstiliste lühivormidega ning kasutatakse neid meemide loomise abivahendina. Ühtlasi uuritakse inimeste ja esemete proportsioone kunstiteostel ja ruumi kujutamise võtteid ning luuakse nende moonutamise abil meeme.

Tunnis vahelduvad teoreetiline ja praktiline osa. Õpilasele edastatakse tunni jooksul uusi teadmisi Eesti kunsti kohta ning antakse võimalus teadmisi kohe sünteesida ja loovalt rakendada.
Tunnis on lõimitud kunsti ja kirjanduse ainevaldkondi ning toetatud üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist. Näiteks arendatakse sotsiaalset pädevust ja väljendusvahendite loovat rakendamist ning avardatakse teadmisi visuaalkultuuri kohta. Õpioskuste arengut toetatakse näiteks visualiseerimise kui mõistmis- ja mõtestamisstrateegia korduva läbitegemisena.

Märksõnad: nalja olemus, nalja kontekst, ühiskonnakriitiline nali, karikatuur, visuaalne nali, metafoor, proportsioonid, koloriit, eesti kunstnikud, kunstiteose kontekst

Eel- ja järeltegevuste soovitused saadetakse õpetajale tunni tellimisel.