fbpx

Otsing

Õrnade joonte võlu 16.06.2023 – 05.11.2023

Kumu kunstimuuseum
Hind osalejale
11 €
Grupile suurusega kuni 9 inimest hind 110 €. Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Marje Üksine (1945). Narva maanteel. Detail. 1977. Kuivnõel, akvatinta. Eesti Kunstimuuseum
Gümnaasium
III kooliaste
Muuseumitund

Õrnade joonte võlu

Muuseumitunnis, mille rõhuasetus on töötoal, saab tutvuda näitusega „Läbi su silmaterade musta kuru“ ja luua kuivnõelatehnikas teose.

Räägime näitusel esindatud naisgraafikutest ja nende loomingust alates 1960. aastate teisest poolest Eesti kunstis ja ühiskonnas toimunud muutuste taustal. Kuna teosed ja neis käsitletud teemad paigutuvad sujuvalt ka nüüdsesse kunstipilti, annab see muuseumitunnis võimaluse siduda neid tänapäeval aktuaalsete teemade ja probleemidega. Näitusel esindatud kunstnike loomingulist lähenemist kirjeldab hästi sõna „hübriidus“. Sünteesides tehislikke ja looduslikke elemente, pannes omavahel vabalt dialoogi nähtusi, materjale, lugusid, kehasid, müüte ja ruume, loovad kunstnikud uusi kooslusi.

Muuseumitunnis proovitakse kuivnõela, mis on üks mitmest sügavtrükitehnikast. Metallplaadi alternatiivina kasutame plastplaati, mis on pehme ja läbipaistev ning võimaldab võtta üks ühele ettevalmistatud kavandi või kasutada kopeerimismeetodit. Iga osaleja saab kavandada ja teostada graafilise lehe algusest lõpuni ning selle trükipressiga ära trükkida.

Märksõnad: naisgraafikud, 1960.–1980. aastate Eesti kunst, graafika, kuivnõel, graafikateose allkirjastamine, tehislik ja looduslik

Muuseumitunnis lõimuvad tehnoloogia, kunstiõpetuse ja ajaloo teemad.

Tunni läbimisel õpilane:

  •  tutvub valikuliselt Eesti hilisnõukogudeaegse graafikaga;
  • leiab kokkupuutepunkte kunstis ja ühiskonnas toimuvate arengute vahel;
  • kirjeldab kunstiteose teostamise protsessi;
  • märkab kunsti ja disaini kokkupuutepunkte;
  • valib oma ideede teostamiseks sobivaid töövõtteid ning tähtsustab töövahendite ohutut ja materjalide säästlikku kasutust;
  • loob kuivnõelatehnikas graafilise töö.

Muuseumitund toetab riikliku õppekava üldpädevuste arendamist.

Muuseumitund kestab 2h.
Grupi suurus kuni 20 inimest (suuremad rühmad jaotatakse võimalusel kaheks grupiks).
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.