fbpx

Otsing

Portreede saladused Püsinäitusel

Kadrioru kunstimuuseum
Hind osalejale
6 €
Hind 6 € osaleja. Grupile suurusega kuni 9 inimest hind 60 €. Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Jacob Gerritsz Cuyp. Poiss hanega. 1650. Eesti Kunstimuuseum
I kooliaste
II kooliaste
Lasteaed
Muuseumitund

Portreede saladused

Muuseumitunni eesmärk on tutvustada erinevaid portreeliike ja portreedel kujutatud erinevatest seisustest inimesi.

Portreed on põnevad ja neil on ka oma saladused. Näiteks, kuidas on võimalik, et portree justkui saadab vaatajat oma pilguga? Või mida tähendab kiri hanega poisi käes? Portreede kaudu on võimalik kohtuda nii keisritütarde kui ka talulastega. Tunnis arutame, mille järgi saame aru, kes on kes. Uurime riietust ja näoilmeid ning õpime märkama portreedel olevaid detaile, mis võivad kujutatud isikute kohta nii mõndagi jutustada. Ise raami sisse astudes ja portreedeks kehastudes saavad lastele mängeldes selgeks mõisted täisfiguur, poolfiguur, kaksikportree, grupiportree, autoportree jt. Tunni lõpetuseks loovad lapsed autoportree, kuhu võivad peita oma saladuse.

Märksõnad: portree, inimese kujutamine, vana aja inimesed, maal, skulptuur, Euroopa kultuuripärand, kunstialane sõnavara

Muuseumitund lõimib kunsti ja eesti keelt.

Tunni läbimisel õpilane:

 • teab, mis on portree;
 • tunneb mõisteid täisfiguur, poolfiguur, paarisportree, kaksikportree, grupiportree, autoportree, portreebüst, otsevaade, külgvaade;
 • märkab portreedel olevaid detaile ning oskab neid tõlgendada;
 • kirjeldab vaadeldud portreede näitel eri seisuste ja elualade esindajaid;
 • arutleb, millised detailid võiksid iseloomustada tänapäeva inimesi;
 • loob autoportree ja täiendab seda tähenduslike detailidega.

Muuseumitund toetab põhikooli riikliku õppekava üldpädevustest:

 • suutlikkust tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega, oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga;
 • suutlikkust teada ning järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate keskkondade reegleid; teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel;
 • suutlikkust ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada.

Muuseumitund kestab 90 minutit.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.
Tundi saab kokkuleppel tellida ka inglise keeles.

Ideid eel- ja järeltegevusteks

Enne muuseumitundi

 • Ettevalmistav vestlus kunstimuuseumi(de)st. Kes on käinud kunstimuuseumis? Millises? Mida olete seal näinud või mida seal võiks näha?
 • Vaadake tunnikirjelduse juures olevat pildigaleriid ja mõelge, kellega kujutatud inimestest tahaksite tuttavaks saada. Põhjendage valikut. Mida tahaksid sellelt inimeselt küsida?

Pärast muuseumitundi

 • Rühmatöö. Meenutage tunnis nähtud portreesid. Igaüks valib ühe portreteeritu. Mõelge valitud tegelastega välja lugu.
 • Arvamismäng. Kasutage muuseumitunnis valminud portreesid. Pange portreed seinale, lauale või põrandale nii, et need on kõigile mängijatele hästi nähtavad. Üks mängija valib mõttes ühe töödest välja, aga ei ütle teistele, millise. Teiste ülesanne on „jah-ei“ küsimuste abil välja selgitada, milline pilt välja valiti. Näiteks: „Kas sellel portreel kujutatud inimesel on heledad juuksed?“, „Kas see portree on täisfiguur?“, „Kas sellel inimesel on punane müts?“ jne.
 • Paarisportree. Tuletage meelde, mis on paarisportree. Portreede paare maaliti tihti abikaasadest, aga ka õdedest-vendadest või muul moel omavahel seotud inimestest. Arutlege, keda võiks laps oma autoportree paarikul kujutada (näiteks oma õde või venda, ema või isa, parimat sõpra) ning iga laps joonistab oma muuseumitunnis valminud autoportreele paariku. Jälgige, et paarikud oleksid samas formaadis – nt kui lapse enda portree on täisfiguur, siis peaks ka paarik seda olema.
  Soovi korral võite portree jaoks välja printida kuldraamiga töölehe.