fbpx

Otsing

Vestlus „Kuidas kõneleda minevikuga: millised eetilised küsimused on praegu Eesti muuseumides aktuaalsed?“ 18.03.2023 | 16.00

Kumu kunstimuuseum
Täispilet: Kumu kunstimuuseum
14 €
  • Perepilet: Kumu kunstimuuseum
    28 €
  • Sooduspilet: Kumu kunstimuuseum
    9 €
  • Toetajapilet: Eesti Kunstimuuseum
    20 €
Näitus „Kunst või teadus“ Kumu kunstimuuseumis. Foto: Enlil Sonn
Loeng või vestlus

Vestlus „Kuidas kõneleda minevikuga: millised eetilised küsimused on praegu Eesti muuseumides aktuaalsed?“

Vestlus näitusel „Kunst või teadus“. Arutletakse sealhulgas meditsiinieetika, surma ja kannatuste käsitlemise üle, juttu tuleb ka rassiteemadest ning ümbernimetamise vajalikkusest ja võimalikkusest.

Vestlust modereerib ajaloolane ja museoloog Mariann Raisma. Vestlusel osalevad filosoof ja professor Margit Sutrop, filoloog ja keeletoimetaja Hille Saluäär ning kunstiajaloolane ja kuraator Kristiina Tiideberg.

Muuseumieetika on väga lai mõiste, hõlmates kõiki töövaldkondi ning muutudes muuseumi tähenduse, väärtuste ja eesmärkide ümbermõtestamise ajal järjest aktuaalsemaks. Vestlusel arutleme, millised on need teemad ja küsimused, mis on praegu Eesti muuseumiväljal aktuaalsed nii kuraatorite kui ka ühiskonna tasandil, kas need eristuvad või sarnanevad suundumustega Euroopas ning millised on muutustest tulenevalt uued kureerimispraktikad.

Näitus „Kunst või teadus“ võtab esimest korda põhjalikuma vaatluse alla kunsti ja teaduse suhete ajaloo Eestis. Tänapäeval, mil üha suurem osa infost on visuaalne ja oskus pilte kriitiliselt tõlgendada järjest vajalikum, tasub värske pilguga vaadata ka ajaloolisi teadusjooniseid. Piltide ülesandeks ei ole ainult teaduse vahendamine ja illustreerimine, vaid need mängivad aktiivset rolli uute teadmiste loomisel.
Näitusel vaadeldakse Eesti teaduspildi vastuolulisi suhteid Vene impeeriumi valduste kaardistamise ja kontrollimisega. Fookuses on ka kogudes leiduva materjali päritolu ja muuseumieetika küsimused: kuidas leida uusi viise teaduskogude kujunemise ajaloos peituva sotsiaalse ebavõrdsuse ja tõrjutuse uurimiseks ja esitamiseks?

Näitus toimub Tartu Ülikooli muuseumi, Eesti Kunstimuuseumi ja Eesti Kunstiakadeemia koostöös. Nüüdisaja kunstnikuna on kaasatud Kristina Norman.