fbpx

Eesti Kunstimuuseumi teadusnõukogu

Eesti Kunstimuuseumi teadusnõukogu arendab, nõustab ja koordineerib kunstimuuseumi teadustegevust. Teadusnõukogu kompetentsi kuulub teadusprojektide algatamine, koostamine, nõustamine ja elluviimine. Teadusnõukogu liikmed aitavad korraldada Eesti Kunstimuuseumi koostööd ülikoolide, teiste teadusasutuste ja muuseumidega. Teadusnõukogu koordineerib ajakirja Eesti Kunstimuuseumi Toimetised tööd ning valib endi hulgast peatoimetaja. Teadusnõukogu käib koos vähemalt neli korda aastas vastavalt nõukogu juhataja kutsele.

Teadusnõukogu liikmed

Merike Kurisoo, PhD (teadusnõukogu juhataja ja teadustöö koordinaator); Ivar-Kristjan Hein (Toimetiste peatoimetaja); Sirje Helme, PhD; Linda Kaljundi, PhD; Kersti Koll; Greta Koppel; Tiina-Mall Kreem, PhD; Aleksandra Murre; Kerttu Palginõmm; Kadi Polli, PhD; Elnara Taidre, PhD; Anu Allas, PhD; Liisa Kaljula; Ulrika Jõemägi; Kersti Kuldna-Türkson

Merike Kurisoo, PhD

Eesti Kunstimuuseumi teadusnõukogu juhataja

 

NB! Palume muuseumi külastades kanda maski.