fbpx

Eesti Kunstimuuseumi teadusnõukogu

Eesti Kunstimuuseumi teadusnõukogu arendab, nõustab ja koordineerib kunstimuuseumi teadustegevust. Teadusnõukogu kompetentsi kuulub teadusprojektide algatamine, koostamine, nõustamine ja elluviimine. Teadusnõukogu liikmed aitavad korraldada Eesti Kunstimuuseumi koostööd ülikoolide, teiste teadusasutuste ja muuseumidega. Teadusnõukogu koordineerib ajakirja Eesti Kunstimuuseumi Toimetised tööd ning valib endi hulgast peatoimetaja. Teadusnõukogu käib koos vähemalt neli korda aastas vastavalt nõukogu juhataja kutsele.

Teadusnõukogu liikmed

Merike Kurisoo, PhD (teadusnõukogu juhataja ja teadustöö koordinaator)
Ivar-Kristjan Hein (Toimetiste peatoimetaja)
Sirje Helme, PhD
Linda Kaljundi, PhD
Kersti Koll
Greta Koppel
Tiina-Mall Kreem, PhD
Aleksandra Murre
Kerttu Palginõmm, PhD
Kadi Polli, PhD
Elnara Taidre, PhD
Anu Allas, PhD
Liisa Kaljula
Ulrika Jõemägi
Kersti Kuldna-Türkson

Merike Kurisoo, PhD

Eesti Kunstimuuseumi teadusnõukogu juhataja