fbpx

Uurimissuunad

Uurimissuunad lähtuvad Eesti Kunstimuuseumi kogudest, hõlmates keskaja kunstist kaasaaja kunstini ulatuvaid küsimusi.

Eesti Kunstimuuseumis on uurimistöö erinevate filiaalide vahel sisuliselt seotud. Lähiaastate tähtsamad uurimissuunad ja rahvusvahelised koostööprojektid on seotud sakraalpärandi, 16.–19. sajandi väliskunsti ning Baltimaade 20.–21. sajandi kunstiga, eeskätt nõukogude perioodi ja 1990. aastate visuaalkultuuri ja arhiiviuuringutega.