fbpx

Otsing

Uurimissuunad

Uurimissuunad lähtuvad Eesti Kunstimuuseumi kogudest, hõlmates keskaja kunstist kaasaaja kunstini ulatuvaid küsimusi.

Eesti Kunstimuuseumis on uurimistöö erinevate filiaalide vahel sisuliselt seotud. Lähiaastate tähtsamad uurimissuunad ja rahvusvahelised koostööprojektid on seotud sakraalpärandi, 16.–19. sajandi väliskunsti ning Baltimaade 20.–21. sajandi kunstiga, eeskätt nõukogude perioodi ja 1990. aastate visuaalkultuuri ja arhiiviuuringutega.

Nõukogude aja kunsti regionaalne eripära Baltimaades ja seda kujundanud suhtlusvõrgustikud (2021–2025)

Uurimissuuna eesmärk on otsida nõukogude perioodi eesti kunsti uurimisele uusi kontekste ja identifitseerimisviise ning mõtestada seda osana kultuuriliste ja geopoliitiliste mõjusfääride ristumiskohal asuva Baltikumi kunstist. Selle tulemusena võiks muu hulgas sündida kolme Balti riigi koostöös uurimis- ja näituseprojekte, mis avaksid siinse regiooni kunstis uusi tähendusvälju, tutvustaksid lähemalt selle eripärasid ning problematiseeriksid selle vanu ja uusi kuuluvussuhteid.

Uurimissuuna keskmes on siinse regiooni nõukogudeaegse kunsti tähendusloome tavade ja representatsiooniviiside kriitiline uurimine ja refleksioon, mis ei tähenda siiski, et tegeldakse kitsalt üksnes kolme Balti riigi kunsti või kunstilooga. Pigem on Balti kunst uurimis- ja näituseprojektide lähtepunktiks ning käivitavaks jõuks, mis suhestatakse võimalusel millegi väljaspoolsega – Nõukogude Liidu muude osade, Ida-Euroopa, Lääne või muu maailma kunstis, ühiskonnas või kultuuris aset leidnud protsesside ning seal sündinud ideede või mõtteviisidega.

Uurimissuund jaguneb kolmeks suuremaks alateemaks:

  • Uued meediumid ja materjalid kunstnikupositsiooni kujundajana
  • Baltimaade ja Ida-Euroopa naiskunstnikud
  • Aja- ja regiooniülesed seosed

Uurimissuunas osalevad Eesti Kunstimuuseumist Sirje Helme (PhD), Liisa Kaljula (PhD), Eha Komissarov, Madli Mihkelson, Elnara Taidre (PhD), Triin Tulgiste, Eda Tuulberg ja Karin Vicente.

Projekti koordinaator: Eda Tuulberg

Uurimis- ja näituseprojektid:

Kunstikogumise ajalugu Eestis

Uurimis- ja näituseprojektid:

Kunst muuseumis: objekt ja aeg

Uurimis- ja näituseprojektid:

Madalmaade altariretaablid

Uurimis- ja näituseprojektid: