Uudiskirjandus

Ajalugu pildis – pilt ajaloos. Rahvuslik ja rahvusülene minevik Eesti kunstis

Autorid Linda Kaljundi ja Tiina-Mall Kreem
Eelretsenseerinud Krista Kodres
Sisuline toimetaja: Toomas Hiio
Kujundanud Andres Tali
368 lk
Eesti keeles, resümee inglise keeles, illustreeritud
Kirjastanud Eesti Kunstimuuseum – Kumu kunstimuuseum
Tallinn 2018
ISBN 978-9949-485-75-8

Osta e-poest

Raamat kaasneb Kumu kunstimuuseumi näitusega „Ajalugu pildis – pilt ajaloos“ (16.03.–05.08.2018) ning võtab Eesti Vabariigi 100. aastapäeval vaatluse alla kunstnike rolli Eesti ajaloomälu ja identiteedi mõjutajatena. Raamatus antakse ülevaade Eesti ajaloopiltidest 16. sajandist kuni tänapäevani ning uuritakse, kuidas pildid on aidanud kujundada arusaama siinse ajaloo olulisematest sündmustest ja tegelastest, kohtadest ja sümbolitest. Käsitlemist leiavad ka mütoloogia- ja pärandiainelised tööd, sest Eesti ajalugu on nii mõnigi kord põimitud rahvaluule ja -kultuuriga.

Lisaks on luubi all tähtsamad eesti mälupaigad, mida ajaloopildid on aidanud luua: Kalevipoeg ja Vanemuine, Eesti muinasaeg ja muistne vabadusvõitlus, Jüriöö ülestõus, Mahtra sõda, 1905. aasta revolutsioon, Eesti Vabadussõda, 1940. aasta juunipööre, Teine maailmasõda ja poliitilise terrori pärand. Prantsuse ajaloolase Pierre Nora sõnastatud mälupaiga mõiste hõlmab lisaks konkreetsetele kohtadele ka ajaloolisi sündmusi ja isikuid jms, millest on – piltide, tekstide, rituaalide jne abil kujunenud rahvusliku mälu tugipunktid ja sümbolid.

Aivazovski. Ideaali otsinguil

Koostanud Aleksandra Murre
Tekstide autorid: Alar Nurkse, Aleksandra Murre, Grigori Goldovski, Ksenija Rudzīte, Olga Kaparulina
Kujundanud Stuudio Stuudio
Pilditöötlus: Kätlin Tischler, Külli Kaats
144 lk
Eesti, inglise ja vene keeles, illustreeritud
Kirjastanud Eesti Kunstimuuseum – Kadrioru kunstimuuseum
Tallinn 2018
ISBN 978-9949-485-77-2

Osta e-poest

Kataloog kaasneb Kadrioru kunstimuuseumi näitusega „Aivazovski. Ideaali otsinguil” (10.03.–08.07.2018). Näitus toob esmakordselt Eesti vaataja ette Ivan Aivazovski, armeenia päritolu 19. sajandi Vene romantilise akademismi esindaja teosed. 2017. aastal möödus kunstniku sünnist 200 aastat, tema loomingu näitusi korraldati mitmetes suurtes muuseumides. Siinse näituse keskmes on Eesti Kunstimuuseumi kogudesse kuuluv Ivan Aivazovski suuremõõtmeline maal antiikajaloo ainetel „Vaade Vesuuvile päev enne vulkaanipurset”. See maal oli ka üks näituse korraldamise põhjuseid. Põnevust lisab asjaolu, et nimetatud maali polnud enne käesoleva näituse kavandamist korralikult uuritud ega ka konserveeritud. Eesti Kunstimuuseumi konservaator Alar Nurkse pikaajaline töö teose uurimisel ja restaureerimisel on oluline ka muuseumikogude korrastamise ja avalikustamise seisukohast – näituse kataloogis publitseeritakse teos esmakordselt koos maali ennistamise protsessi üksikasjalikult kirjeldava artikliga.

Ivan Aivazovski maalid, eeskätt tema meremaalid, on Vene kunstiajaloos legendaarsed ning tavaliselt vaatajate lemmikud. Võimsad looduse stiihiat kujutavad vaated mõjuvad oma eksaktse kujutusviisiga, millele lisanduv romantiline emotsionaalsus loob kokku haarava terviku. Raamatus on reprodutseeritud kõik näitusel olevad teosed, mis pärinevad nii Eesti muuseumide kogudest – Tartu Kunstimuuseumist ja Narva Muuseumist – kui ka Läti Rahvuslikust Kunstimuuseumist ja Riiklikust Vene Muuseumist Peterburis. Eesti Kunstimuuseumi kogusse kuulub kaks suurmeistri teost. Tegu on mõjuva rahvusvahelise koostööga, mis on oluline muuseumile ja mis loodetavasti pakub suurt rõõmu lugejale-vaatajatele.

Katja Novitskova. Kui sa vaid näeksid, mida ma su silmadega olen näinud. 2. aste

Koostanud Kati Ilves
Tekstide autorid: Kati Ilves, Venus Lau, Jaak Tomberg
Kujundanud Ott Metusala
144 lk
Eesti keeles ja inglise keeles, illustreeritud
Kirjastanud Eesti Kunstimuuseum – Kumu kunstimuuseum
Tallinn 2018
ISBN 978-9949-485-78-9

Kataloog kaasneb Kumu kunstimuuseumi näitusega „Katja Novitskova. Kui sa vaid näeksid, mida ma su silmadega olen näinud. 2. aste“ (23.02.–10.06.2018). 2017. aastal esindas Katja Novitskova Eestit 57. Veneetsia biennaalil. Kumus toimub kunstniku esimene isikunäitus Eestis ja see põhineb Veneetsia biennaali Eesti paviljoni väljapanekul.

Katja Novitskova looming asub visuaalkultuuri, digitaaltehnoloogia ja spekulatiivse fantastika kokkupuutepunktis – teda huvitab, kuidas üha kiiremini arenev planeet tugineb järjest rohkem erisugustele andmevoogudele, mis visuaalsel kujul vahendavad, säilitavad ja muudavad meid ümbritsevat keskkonda. Kõikehõlmava keskkonnana lavastatud näitus mõtestab meie kaasaega, vaadates sellele tagasi ulmelisest tulevikunägemusest, mil maailma niisugusena, nagu seda tunneme, ei ole enam olemas. Tallinnast pärit Novitskova on kunstnikuks kujunenud Berliini ja Amsterdami rahvusvahelisel kunstiväljal ning teda peetakse üheks postinterneti kunstisuuna rajajaks maailmas. Novitskova on pälvinud rohkelt rahvusvahelist tähelepanu: tal on olnud isikunäitusi nii New Yorgis (2016) kui ka Shanghais (2017), tema tööd on jõudnud grupinäitustele MoMAsse New Yorki (2015) ning Lyoni ja Berliini biennaalidele (2015, 2016). Aastal 2017 tunnustas president Kersti Kaljulaid Novitskovat noore kultuuritegelase preemiaga.

Raamatus olevad tekstid avaldatakse eesti keeles esmakordselt. Katja Novitskova loomingust kirjutavad näituse kuraator Kati Ilves, kirjandusteadlane Jaak Tomberg ning kuraator ja kunstikriitik Venus Lau.

Andres Tolts. Maastik vaikeluga

Koostaja: Anu Allas
Tekstide autorid: Anu Allas, Liisa Kaljula, Eha Komissarov, Eero Epner
Kujundanud Tuuli Aule
Maht 336 lk
Eesti ja inglise keeles, illustreeritud
Kirjastanud Eesti Kunstimuuseum – Kumu kunstimuuseum
Tallinn 2018
ISBN 978-9949-485-76-5

Osta e-poest

Raamat „Andres Tolts. Maastik vaikeluga“ saadab samanimelist näitust Kumu kunstimuuseumis (24.11.2017–01.04.2018). Nii näitus kui ka käesolev raamat kuuluvad väärikasse Eesti kunsti klassikute sarja, millega Kumu vaatleb 20. sajandi eesti kunstnikke, kelle looming on siinse kunstiajaloo jaoks laiemalt märgiline. Muuseumi klassikute sarjas on seni üles astunud Tõnis Vint, Raul Meel, Jüri Okas ja Leonhard Lapin. Samasse põlvkondlikku Eesti kunsti kontseptuaalsete uuendajate ritta kuulub kahtlemata ka Andres Tolts (1949–2014), kes mõtestas maalikunsti ümber disaini perspektiivist ja kujunes postmodernismi apologeediks Eesti kunstis.

Raamatus uurib Liisa Kaljula varaseid Toltsi teoseid sots-art’i kontekstis. Eha Komissarov analüüsib Toltsi suhet kaasaegsete disainisuundadega, tema tegevust ajakirja Kunst ja Kodu toimetajana ning vaatleb Toltsi tegevust läbi postmodernistliku paradigma. Eero Epner kirjutab Toltsi huvist visuaalse kujundi ja sümboolsete süsteemide vastu, tema teoste maailmatunnetuslikust taustast ning suhtest kunsti- ja kultuuriajalooga. Artikleid täiendavad seni avaldamata väljavõtted Toltsi arhiivist, tema varased tekstid 1960. aastate lõpust ja 1970. aastate algusest, mis näitavad tollase noore kunstniku ideede ja huvide kujunemist. Lisaks on raamatus rohkem kui 150 reproduktsiooni, mis annavad ülevaate kõigist Toltsi loomeperioodidest.

Leonhard Lapin. Tühjus ja ruum

Koostaja: Sirje Helme
Tekstide autorid: Sirje Helme, Mari Laanemets, Anu Allas, Leonhard Lapin, Asko Künnap
Kujundanud Tuuli Aule
328 lk
Eesti ja inglise keeles, illustreeritud
Kirjastanud Eesti Kunstimuuseum – Kumu kunstimuuseum
Tallinn 2018
ISBN 978-9949-485-73-4

Osta e-poest