Skulptuurikogu

Eesti Kunstimuuseumi skulptuurikogu koondab Eesti kujurite loomingut 19. sajandi teisest poolest kuni tänapäevani välja. Kogule pandi alus Esimese maailmasõja eel, kui Tallinna linn ostis 1912. aastal Eesti esimeselt professionaalselt skulptorilt August Weizenbergilt tulevase muuseumi tarvis 12 kipsskulptuuri.

20. sajandi esimese poole klassikute Jaan Koorti, Ferdi Sannamehe, Anton Starkopfi, Voldemar Melliku ja teiste kõrval moodustavad huvitava osa kogust nõukogude aastakümneil modernismi jälgedes liikunud meistrid nagu Enn Roos, Riho Kuld, Edgar Viies, Olav Männi, Matti Varik, Jaak Soans jt. Oluline osa kogus on naiskunstnike Juta Eskeli, Mare Mikofi, Hille Palmi, Ellen Kolgi, Aime Kuulbusch-Mölderi, Tiiu Kirsipuu jt loomingul.

Skulptuurikogu on täienenud eksiilkunstnike loominguga viimaste annetuste kaudu. 1979 jõudis muuseumi autori kingitusena Rootsist Ernst Jõesaare ateljee paremik ja 2004 kinkis Pariisis resideerinud Maire Männiku teoste arvuka kogu muuseumile viimase poeg Erki Männik. Väikese osa kogust moodustavad baltisaksa autorite teosed ja 17.–19. sajandi puidust polükroomne sakraalskulptuur. Viimasest on paremik eksponeeritud Niguliste muuseumi ekspositsioonis.

Pisiplastika kogu koosneb põhiliselt Eesti skulptorite loodud medalitest ja plakettidest.