fbpx

Otsing

Identiteedivärvid 04.03.2023 – 20.08.2023

Kadrioru kunstimuuseum
Hind
6 €
Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas. Sarja tellijale soodustused.
Tyko Sallinen. Mirri. 1910. Õli. HAM Helsingi Kunstimuuseum, Leonard ja Katarina Bäcksbacka kogu
II kooliaste
Muuseumitund

Identiteedivärvid

Muuseumitunni „Identiteedivärvid“ eesmärk on anda ülevaade portreekunsti arengust 16. sajandist 20. sajandi alguseni ning arendada õpilase oskust panna ennast teise inimese olukorda.
Näitusel „Värvide tants. Soome modernistlik kunst“

Eri riikides ja ajastutel valminud portreid vaadates oleme justkui ajarändurid, kes saavad tuttavaks teostel kujutatud inimeste, nende lugude ja identiteediga. Mõtiskleme selle üle, kuidas nad elasid ja mida tol ajal kõige tähtsamaks pidasid, ning arutleme, mil määral kõik see erineb tänapäeva elust. Muuseumitunnis tutvume kunstimõistetega mängulisel viisil ja uurime, kuidas on ajas muutunud nii maalitehnikad, kujutusviis, pildikeel kui ka kunstniku roll. Rühmatöös arendame kunsti vaatamise kaudu oskust näha olukorda teise inimese vaatenurgast. Muuseumitunni lõpus mõtleme, millised on meie endi identiteedivärvid ning loome kuivpastellide ja söega joonistuse.

Muuseumitund lõimib kunsti, ajalugu ja inimeseõpetust.

Märksõnad: portree, poolfiguur ja täisfiguur, empaatia, seisuslik kord, ajalooallikas, realistlik kujutusviis, modernism, maalitehnikad, kunstniku roll

Muuseumitunnis osalenud õpilane:

  • analüüsib rühmatöös valitud portreed;
  • oskab kirjeldada ühiskonna seisusliku jaotuse muutust ajas;
  • tunneb mõisteid täisfiguur, poolfiguur, paarisportree, kaksikportree, grupiportree, autoportree, otsevaade ja külgvaade;
  • loob kuivpastellide ja söejoonistuse tehnikas loovtöö.

Muuseumitund toetab põhikooli riikliku õppekava üldpädevustest kultuuri- ja väärtuspädevust ning sotsiaalset pädevust.

Muuseumitund kestab 90 minutit.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.

Ettepanekuid eel- ja järeltegevusteks

Fotolavastus

Valige muuseumitunni pildigaleriist üks teos ja looge rühmatööna selle põhjal fotolavastused. Võtke sama asend ja ilme, mis pildil kujutatud inimesel. Mõelge, kuidas võis see inimene ennast tunda. Mis on temal ühist teiega ja mille poolest ta teist erineb? Milliseid erinevusi leiate fotolavastustes, mis valmisid rühmatöö käigus?

Meie klassi näitus

Tehke muuseumitunnis valminud loovtöödest oma klassiruumis väike näitus ja pange need seintele või laudadele. Andke üksteisele tagasisidet ja tooge oma kaaslaste töös välja vähemalt üks iseloomulik joon või detail, mis teile meeldib.