fbpx

Otsing

Ilus, elus meri 20.05.2023 – 15.10.2023

Mikkeli muuseum
Hind osalejale
6 €
Hind 6 € osaleja. Grupile suurusega kuni 9 inimest hind 60 €. Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
August Künnapu (1978). Oktoober. Detail. 2018. Akrüül. Tiit Pruuli kogu
I kooliaste
Lasteaed
Muuseumitund

Ilus, elus meri

Eestlastele on meri alati olnud tähtis. Uutes muuseumitundides käsitlemegi mere rolli meie elus. Uurime toiduahela peamisi lülisid ja inimese panust mereelustiku jätkusuutlikkuse tagamisse. Õpime tundma meres leiduvaid objekte ja materjale ning määratleme, kas need on loodusele kasulikud või mitte.

Saame teada, millised teadmisi ja oskusi vajasid meremaalijad minevikus ning milliseid värvitoone nad mere kujutamisel kasutasid. Mängulisel teel õpime ära kompassi kasutamise ilmakaarte määramiseks.

Tunni lõpus valmib õpilaste koostöös mereteemaline installatsioon, kuhu paigutame ujuma oma käega origamitehnikas valmistatud paadid.

Märksõnad: Eesti kunst, meremaal, perspektiiv, loodushoid, toiduahel, ilmakaared, kompass, värvitoonid.

Muuseumitunnis osalenud õpilane:

 • kirjeldab kunstiteose vaatlemisel tekkinud isiklikke seoseid;
 • eristab sinise värvi erinevaid toone;
 • eristab meres leiduvaid elus ja eluta objekte ja materjale;
 • toob näiteid elusorganismide tähtsuse kohta looduses ja inimtegevuse mõjust loodusele;
 • oskab kasutada kompassi;
 • valmistab origamitehnikas paadi.

Muuseumitund lõimib kunsti ja loodusõpetust.

Muuseumitund toetab põhikooli riikliku õppekava üldpädevusi:

 • suutlikkust tajuda ning väärtustada oma seotust looduse mitmekesisuse ja kultuuripärandiga;
 • suutlikkust väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt;
 • suutlikkust kasutada õpitut eri olukordades ja seostada omandatud teadmisi varem õpituga;
 • suutlikkust esitada ning põhjendada oma seisukohti selgelt, asjakohaselt ja viisakalt;
 • suutlikkust ideid luua ja ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ning oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades.

Muuseumitund kestab 90 minutit.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.

Eel- ja järeltegevused

Eeltegevus

 • Maalige akvarellidega merd. Tehke näitus, vaadake üksteise pilte ja arutage, kelle akvarellil on meri tüüne või kelle meri mässab. Milliseid värvitoone kasutasite mere kujutamisel? Kas keegi kasutas ka rohelist või punast värvitooni?

Järeltegevus