fbpx

Otsing

Kunst ja umbrohi 15.09.2023 – 03.03.2024

Kadrioru kunstimuuseum
Hind osalejale
6 €
Hind 6 € osaleja. Grupile suurusega kuni 9 inimest hind 60 €. Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Sophie Durand (1993). Stseen: Kogutud pesa(d). Detail. 2023. Installatsioon. Kunstniku loal. Foto: Taavi Piibermann
II kooliaste
Muuseumitund

Kunst ja umbrohi

Muuseumitunni eesmärk on kunstiteoste kaudu mõtestada inimese suhet looduse ja keskkonnaga ning väärtustada looduslikku mitmekesisust ja keskkonda kui tervikut.

Kaasahaarava kooslusena on nüüdiskunstnike looming ja lähenemisviisid looduse väärtustamisel seatud dialoogi vanade meistrite teostega. Muuseumitunnis võrdleme näituse teoste põhjal vanema kunsti ja kaasaegse kunsti väljendusvahendeid. Arutame koos, milline looduskeskkond ümbritses inimest erinevatel aegadel ning kuidas on muutuvad keskkonnatingimused mõjutanud nii meie kui ka kunstniku suhtumist loodusesse. Uurime mänguliste tegevuste kaudu, milliseid keskkonnateemalisi probleeme toovad esile kaasaegsed kunstnikud ja kuidas võiks neid lahendada.
Tunni lõpetuseks luuakse rühmatööna looduslikest ja taaskasutusmaterjalidest installatsioon.

Märksõnad: Ökokunst, kohanemine, jätkusuutlikkus, liigirikkus, elus ja eluta, looduslik ja tehislik, loodusvarad, tarbimine, taaskasutus, inimese suhe loodusega, säästev eluviis, vana ja uue kunsti dialoog

Muuseumitund lõimib loodusõpetust, kunstiõpetust ja ajalugu

Tunni läbimisel õpilane:

 • arutleb säästva eluviisi olulisuse üle;
 • võrdleb kaasaegset kunsti vanema kunstiga;
 • analüüsib kunstiteost küsimuste abil;
 • loob rühmatööna taaskasutusmaterjalidest installatsiooni.

Muuseumitund toetab põhikooli riikliku õppekava üldpädevusi:

 • suutlikkust tajuda ning väärtustada oma seotust looduse mitmekesisuse ja kultuuripärandiga, nüüdisaegse kultuuri sündmustega ning väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt;
 • suutlikkust kasutada õpitut erinevates olukordades ja seostada omandatud teadmisi varem õpituga;
 • suutlikkust esitada ning põhjendada oma seisukohti selgelt, asjakohaselt ja viisakalt;
 • suutlikkust ideid luua ja ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ning oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades.

Muuseumitund kestab 90 minutit.

Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.

Enne muuseumitundi

 • Arutlege õpilastega säästliku eluviisi olulisuse üle. Leidke vastused küsimustele: millised keskkonnaprobleemid sulle kõige rohkem korda lähevad? Kuidas saame inimestena parandada meid ümbritsevat keskkonda?
 • Seejärel võib iga laps luua kavandi kunstiteosele, mis juhiks tähelepanu tema jaoks olulisele keskkonnaprobleemile ja samal ajal oleks materjalide valikul keskkonda säästev.

Pärast muuseumitundi

 • Kunstnik Sandra Kosorotova on oma teoses „Rohujuuretasand. Kuidas umbrohu moodi vastu pidada“ kasutanud siidiribade värvimisel köögijäätmeid.
 • Katsetage, milliseid värve jätavad paberile taimed ja kodus või kooli köögis leiduvad toidujäätmed. Värvi paksendamiseks võib vedela toidu või joogi enne paberile kandmist segada kokku munakollase või pudinguga.

Vajalikud vahendid: paber, pintsel, taimed, toidujäägid, erinevad marjad, puuviljad ja juurviljad, maitseained, tee ja kohv, soovi korral munakollane või puding.