fbpx

Otsing

Kunstnike lõputa lood ja värvid 01.12.2023 – 19.05.2024

Kumu kunstimuuseum
Hind osalejale
6 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas. Sarja tellijale soodustused.

Raoul Kurvitz (1961). Meister ja Igavik V. Detail. 1985. Õli, kartong. Kunstniku loal.
I kooliaste
Lasteaed
Muuseumitund

Kunstnike lõputa lood ja värvid

Muuseumitunni „Kunstnike lõputa lood ja värvid“ eesmärk on tutvuda värviõpetuse, emotsioonide ja lugude jutustamise kaudu Eesti ja Itaalia 1980. aastate kunstiga.

Muuseumitunnis rännatakse volditud ennustaja abil läbi Itaalia ja Eesti kunstnike loomingu, otsides sealt neile omaseid kujundeid ning mõeldes selle üle, milliseid tundeid nad on püüdnud kujutada. Üheskoos vaatame ja arutame, milliseid värve on kunstnikud kasutanud ning kuidas värvid mõjutavad teose meeleolu ja lugu. Ateljees valmib meil värvirikas ja mänguline rühmatöö, kus juhuslikkuse eest vastutab volditud ennustaja.

Märksõnad: värviõpetus, emotsioonid, lugude jutustamine, voltimine, Itaalia transavangard ja Eesti külm ekspressionism

Tunni läbimisel õpilane:

  • tutvub 20. sajandi lõpus tegutsenud Itaalia ja Eesti kunstnikega
  • kirjeldab ja kujutab mänguliselt teost ja värve
  • tõlgendab teostel kujutatud kujundeid
  • arendab eneseväljendusoskust
  • loob mängulisusel ja juhuslikkusel põhineva rühmatöö

Ideid eel- ja järeltegevusteks

Enne muuseumitundi

  • Ettevalmistav vestlus kunstimuuseumi(de)st. Kes on käinud kunstimuuseumis? Millises? Mida olete seal näinud või mida seal võiks näha?

Pärast muuseumitundi

  • Voltige ja dekoreerige klassis volditavaid ennustajaid, mis oleksid abiks otsuste tegemisel nii koolitunnis kui ka vahetunnis: millist värvi valida kunsti tunnis, kuidas alustada jutustust, millist mängu mängida vahetunnis jne.
PDF Ennustaja voltimise juhis
Muuseumitund kestab 90 min.
Muuseumitund toimub ettetellimisel.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.