fbpx

Otsing

Kadrioru kunstimuuseum

Kadrioru kunstimuuseum on pälvinud mitmeid mainekaid auhindu oma kogude uurimise, rahvusvaheliste teadusprojektide ning innovaatilise ja kaasava kunsti populariseerimistöö eest.

25 kauneimat Eesti raamatut 2019

Konkursi žürii poolt valiti 25 kauneima raamatu hulka kogumik “Ars Academica. Tartu Ülikooli 100 kunstiteost”, mis oli välja antud koostöös Tartu Ülikooliga Kadrioru kunstimuuseumi näituse Ars Academica. Tartu Ülikooli kunstikogu”  (02.11.2019–22.03.2020) raames. Raamatu kujundas Angelika Schneider.

Eesti 25 kauneima raamatu ja viie kauneima lasteraamatu konkurss toimub igal aastal ning selle eesmärk on kunstiliselt kujunduselt ja trükitehniliselt teostuselt parimate raamatute kui vaimse kultuuri nähtuse väärtustamine.

 

Eesti Muuseumide Aastaauhinnad 2018

Parim konserveerimistöö 2018

Tiitel anti Eesti Kunstimuuseumile ulatuslike kahjustustega Ivan Aivazovski maali “Stseenid antiikelust” konserveerimise ja selle töö käigu dokumenteerimise eest Kadrioru kunstimuuseumi toimunud näitusel „Aivazovski. Ideaali otsinguil“ (09.03–08.07.2018). Projekti teostaja oli muuseumi konservaator Alar Nurkse.

Eesti Muuseumide Aastaauhind on iga-aastane tunnustusauhind, mida annab välja Kultuuriministeeriumi muuseuminõukogu ja Eesti Muuseumiühing koostöös Kultuuriministeeriumi ja Muinsuskaitseametiga.

 

Eesti Muuseumide Aastaauhinnad 2015

Muuseumihariduse edendaja 2015

Aasta muuseumihariduse edendaja auhinna sai Kadrioru kunstimuuseumi haridustöö kuraator Jane Meresmaa-Roos koolituskava „Kunst kõnetab kõiki. Puuetega inimesed kunstimuuseumides“ ja skulptuuriprogrammi „Käegakatsutavad kangelased“ eest.

Eesti Muuseumide Aastaauhind on iga-aastane tunnustusauhind, mida annab välja Muuseuminõukogu koostöös Kultuuriministeeriumiga.

Kultuurkapitali preemia kuraatorile 2015

Kadrioru kunstimuuseumi kuraator Greta Koppel pälvis auhinna julge ja põhjaliku kriitika ning eriala spetsiifika avamise eest ajalehes Sirp ja vastutustundliku töö eest Kadrioru kunstimuuseumis.

 

Eesti Muuseumide Aastaauhinnad 2014

Muuseumimeene auhind EMMA 2014

Tiitli pälvis Kadrioru kunstimuuseum tootesarja „Eveline von Maydell. Mustvalge maailm“ eest. Tooted valmisid samanimelise näituse (29.03.–07.09.2014) tarbeks.

Eesti Muuseumide Aastaauhind on iga-aastane tunnustusauhind, mida annab välja Muuseuminõukogu koostöös Kultuuriministeeriumiga.

 

Eesti Muuseumide Aastaauhinnad 2013

Teadusauhind trükiste kategoorias 2013

Auhinna pälvis Eesti Kunstimuuseum trükise “Friedrich Ludwig von Maydelli pildid Baltimaade ajaloost” eest. Teose koostajad olid ajaloolane Linda Kaljundi ja Kadrioru kunstimuuseumi kuraator-koguhoidja Tiina-Mall Kreem. Raamat kaasnes Kadrioru kunstimuuseumis toimunud näitusega „Kui kunstnik kohtus Kleioga. Ajaloopildid 19. sajandil“ (07.09.2013–09.03.2014).

Eesti Muuseumide Aastaauhind on iga-aastane tunnustusauhind, mida annab välja Muuseuminõukogu koostöös Kultuuriministeeriumiga.

 

Kultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna arendus- ja meediastipendium 2012

Kategoorias „Eestis elavate erinevate rahvuste kultuuride tutvustamine ja kultuuritraditsioonide säilitamine“ sai arendusstipendiumi Kadrioru kunstimuuseumi kuraator Aleksandra Murre näituse „Eesti ikoonikunst“ (07.5.–02.10.2011) ja sellega kaasnenud kunstiajalooprogrammide eest Kadrioru kunstimuuseumis.

 

Eesti Muuseumide Aastaauhinnad 2011

Aasta konservaator 2011

Tiitli pälvis Eesti Kunstimuuseumi konservaator Hilkka Hiiop. Tunnustuse tõi näitus „Simson ja Deliila. Itaalia maali lugu” (13.11.2010–30.04.2011 Mikkeli muuseumis), ja multimeediaprojekt „Bosch & Bruegel. Ühe maali neli jälge”(samanimeline näitus 22.10.2011–04.03.2012 Kadrioru kunstimuuseumis).

Aasta teadusauhind 2011

Teadusauhind sündmuste kategoorias omistati Kadrioru kunstimuuseumi kuraatorile Greta Koppelile rahvusvahelise tehnilise kunstiajaloo projekti „Bosch & Bruegel. Ühe maali neli jälge“ eduka läbiviimise eest.

Aasta muuseumiturundaja 2011

Tiitli pälvis Kadrioru kunstimuuseumi direktor Kadi Polli näituse „Bosch & Bruegel. Ühe maali neli jälge“ (22.10.2011–04.03.2012) turundustegevuse juhtimise eest.

Teadusauhinna eriauhind 2011

2011. aasta teadusauhinna eriauhind omistati Aleksandra Murrele Kadrioru kunstimuuseumist parima näitusega seotud teadustrükise, kataloogi „Eesti ikoonikunst“ eest.

Eesti Muuseumide Aastaauhind on iga-aastane tunnustusauhind, mida annab välja Muuseuminõukogu koostöös Kultuuriministeeriumiga.

Kunstiteadlaste Ühingu aastapreemia 2011

Preemia pälvisid Kadrioru kunstimuuseumi kuraator Greta Koppel ja Eesti Kunstimuuseumi konservaator Hilkka Hiiop näituse „Bosch & Bruegel. Ühe maali neli jälge“ (22.10.2011–04.03.2012) eest. Kadrioru kunstimuuseumi 2011. aasta suurnäitus paistis silma ettevalmistustöö põhjalikkuse ja ideestiku ning teostusvahendite uuenduslikkuse poolest. Näitus panustas maalikunsti ajaloo erinevate uurimisvahendite populariseerimisse, kaasates tänapäevaseid multimeedialahendusi, mis andsid igas vanuses külastajale võimaluse tutvuda kunstiteose uurimise ning tähenduse kõikide tasanditega.

 

Eesti Muuseumide Aastaauhinnad 2010

Aasta teadusauhind trükiste kategoorias 2010

Auhind omistati publikatsioonile „Kadriorg. Lossi lugu“. Autorid: Aleksandra Murre, Jüri Kuuskemaa, Kadi Polli, Mart Kalm.

Eesti Muuseumide Aastaauhind on iga-aastane tunnustusauhind, mida annab välja Muuseuminõukogu koostöös Kultuuriministeeriumiga.