fbpx

Otsing

Niguliste muuseum

Niguliste muuseum on pälvinud mitmeid mainekaid rahvusvahelisi ja kodumaiseid auhindu oma kogude uurimise, konserveerimise ja populariseerimise eest.

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu aastapreemia 2021

Aastapreemia pälvis uurimisprojekt “Christian Ackermann. Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas” (2016–2020), milles osalesid ka Eesti Kunstimuuseumi kunstiajaloolased ning mille raames toimus samanimeline näitus Niguliste muuseumis.

Erakordselt põhjalik ning laiaulatusliku haardega projekt tõi esmakordselt nii erialaringi kui väga laia publiku ette meie 17. sajandi lõpukümnendite kõige suurema kunstniku. Mitmetasandilise uurimisprojekti suurimateks väljunditeks olid 2020. aasta lõpul Eesti Kunstimuuseumi Niguliste muuseumis avatud suurejooneline näitus ning mahukas monograafia. Näitus oli 2021. aasta suvel ja sügisel vaatajate ees ka Tallinna toomkirikus. Projekti liikmed olid Hilkka Hiiop, Tiina-Mall Kreem, Anneli Randla, Isabel Aaso-Zahradnikova, Triin Kröönström ja Andres Uueni.

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing on kunstiteooria, -ajaloo ja -kriitika ning kunstiprojektide kureerimisega tegelevate isikute vabatahtlik ja poliitiliselt sõltumatu loominguline ühendus.

 

Muinsuskaitseameti aastapreemia 2020

2020. aasta parimateks muinsuskaitseuurijateks pärjati uurimisprojekti “Christian Ackermann – Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas” meeskond. Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Kunstimuuseumi ja Eesti Evangeelne Luterlik Kiriku ühisprojektis osalevad Eesti Kunstimuuseumist põhitäitjatena Tiina-Mall Kreem ja Isabel Aaso-Zahradnikova, täitjatena Merike Kurisoo ja Tarmo Saaret. Projekti eesmärk on äratada unustusehõlmast Christian Ackermann – Eesti barokiajastu skandaalseim ja andekaim kujur. Uurimisprojekt kulmineerus samanimelise näitusega (06.11.2020 – 02.05.2021) Niguliste muuseumis.

Muinsuskaitseameti aastapreemiate jagamisel anti preemiad neljateistkümnele möödunud aasta kõige silmapaistvamale restaureerimistööle, uusehitisele ajaloolises keskkonnas, inimesele, avastusele ja teole.

Villem Raami stipendium 2020

Stipendiumi pälvis Niguliste muuseumi kuraator kunstiteadlane Merike Kurisoo (PhD) keskaegse kirikukunsti järjepideva uurimise eest nii muuseumi- kui teadustöö kontekstis.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi Villem Raami allfondi halduskogu on alates 2000. aastast iga viie aasta tagant tõstnud esile mõne keskaega uuriva kunstiajaloolase silmapaistvat erialast tööd.

 

Konserveerimispreemia „IIC Keck Award 2018“

Niguliste muuseumi uurimis- ja konserveerimisprojekt „Rode altar lähivaates“ pälvis Royal British Columbia Museum’i välja antava IIC Kecki preemia. Tunnustuse saamisel oli otsustav konservaatori rolli ja eriala populariseeriv töö, tänu millele tutvustati mitmekülgselt selle ameti nüansse laiale publikule.

Royal British Columbia Museum’i rahvusvahelist IIC Kecki preemiat antakse välja 1994. aastast. Iga kahe aasta järel kuulutatakse IIC Kecki kongressil välja preemia pälvinud üksikisik või meeskond, kelle tegevus on kõige enam konservaatori tööd väärtustanud ja selle olulisust avalikkusele tutvustanud.

 

Euroopa mainekaim muinsuskaitseauhind „European Heritage Europa Nostra Award 2017“

Niguliste muuseumi uurimis- ja konserveerimisprojekt „Rode altar lähivaates“ pälvis Euroopa kõige mainekama, Euroopa Liidu ja Europa Nostra 2017. aasta muinsuskaitseauhinna teadusuuringute kategoorias. Rode projekti raames töötas väga tihedas koostöös interdistsiplinaarne uurijate grupp, mis koondas nii reaal- kui humanitaarteadlasi. Nende teadustöö tõi märkimisväärseid uusi teadmisi ühe Eesti olulisima kunstiteose kohta. Võrdlusanalüüsid tehti ka teistele Hermen Rode töökojale atribueeritud teostele. Uurimisprojekti jooksul sündinud uued teadmised on aluseks muinsuskaitseliste uuringute arengule Eestis, Euroopas ja mujal. „Entusiastlik ja sünergiline meeskond saavutas suurepärase tulemuse suhteliselt tagasihoidliku eelarvega. Projekt esindab absoluutselt parimat maali- ja skulptuuri konserveerimise ning uurimise praktikat ning on suurepärane näide valdkondade- ja rahvusvahelisest koostööst,“ lisas žürii.

Auhinnaga tunnustati 29 laureaati 18 riigist silmapaistvate saavutuste eest kultuuripärandi säilitamise, teadusuuringute, -hariduse, koolituse ja teadlikkuse tõstmise alal ning eriliste teenete eest kultuuripärandi säilitamisel. Laureaadid valis sõltumatutest ekspertidest koosnev žürii 202 kandideerinud projekti seast.

 

Eesti Muuseumide Aastaauhinnad 2016

Aasta teadusauhind

Auhinna pälvis Niguliste muuseumi projekt „Rode altar lähivaates“ (2013–2016), mis keskendus Lübecki meistri Hermen Rode töökojas valminud Tallinna Niguliste kiriku peaaltari retaabli (1478–1481) tehnilistele uuringutele ja konserveerimisele. Projektis oli oluliseks pildindus- ja infotehnoloogiliste ning loodusteaduslike uuringute kaasamine, teose põhjalik dokumenteerimine ja info kaardistamine. Suurt tähelepanu pöörati teaduse populariseerimisele haridusprogrammide, töötubade ja uurimistulemusi kajastavate multimeedialahenduste kaudu (veebileht, blogi, interaktiivne multimeedia programm, teadusveeb jne).

Eesti Muuseumide Aastaauhind on iga-aastane tunnustusauhind, mida annab välja Muuseuminõukogu koostöös Kultuuriministeeriumiga.

 

Teaduse populariseerimise riiklik preemia 2015

Eesti Teadusagentuuri andis Niguliste muuseumi projektile “Rode altar lähivaates” II preemia kategoorias „Tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel“ projekti raames läbiviidud teaduse populariseerimise, humanitaar- ja reaalteaduste lõimimise ning pärandi laiema tutvustamise eest.

 

TripAdvisori tunnustus „Certificate of Excellence 2014“

Niguliste muuseum pälvis maineka turismiinfo keskkonna TripAdvisori poolt tunnustuse, mis kajastab külastajate poolt antud positiivset tagasisidet. Auhinna on pälvinud ka Kumu kunstimuuseum ja Kadrioru kunstimuuseum.

 

Eesti Muuseumide Aastaauhinnad 2010

Aasta muinsuskaitsja muuseumist

Tiitli pälvis Niguliste muuseumi direktor Tarmo Saaret tähelepanuväärse panuse eest muuseumi ja muinsuskaitse lähendamisel.

Eesti Muuseumide Aastaauhind on iga-aastane tunnustusauhind, mida annab välja Muuseuminõukogu koostöös Kultuuriministeeriumiga.