fbpx

Otsing

Töötoad 12.00–12.25

Kl 12.00–12.25

Muuseum Töötoa pealkiri Sihtrühm Keel
Kadrioru kunstimuuseum KREA – Kunsti roll eri ajastutel Gümnaasium eesti keeles
Tallinna Linnamuuseum – Lastemuuseum Miiamilla Jutukivide töötuba Lasteaed, I ja II kooliaste eesti keeles
Tartu Ülikooli muuseum Hullu Teadlase teaduskonverents I kooliaste eesti keeles
Kumu kunstimuuseum Avastades Vana-Egiptust Kõikidele vanuseastmetele vene keeles

Kadrioru kunstimuuseum. KREA – Kunsti roll eri ajastutel

Gümnaasium

„Kunsti roll eri ajastutel“ on riiklikku õppekava toetav kunsti- ja kultuuriloo muuseumitundide sari gümnaasiumile, mille eesmärgiks on juhtida tähelepanu kunsti, ajaloo ja ühiskondlike olude vahelistele seostele ning arendada oskust kunstilis-visuaalset materjali mitmekülgselt interpreteerida. Töötoa raames tutvustatakse lühidalt sarja moodustavaid tunde, käsitletavaid teemasid ja õppemeetodeid. Osalejatel on võimalik lähemalt tutvuda programmiga „Kunstniku rollid: käsitööline, ajaloolane, geenius, staar, boheem“. Käsitlemist leiavad kunstnike reageeringud ühiskonnas toimuvale ning kunstniku positsiooni muutumine ajas. Läbi loova arutelu mängitakse läbi erinevad rollid ja strateegiad, mida võiks kasutada 21. sajandi kunstnik. Töötuba viib läbi kunstiteadlane Kerttu Männiste.

Märksõnad: kunstiteadus, kultuurilugu, ühiskond, teadus ja tehnoloogia, suured jutustused

Lisamaterjal

Tallinna Linnamuuseum – Lastemuuseum Miiamilla. Jutukivide töötuba

Lasteaed, I ja II kooliaste

Rahvajutu aasta puhul ühendatakse teada-tuntud töövõtted, et luua jutukivid: õppe- ja mänguvahendid, mis ergutavad lapse fantaasiat, inspireerivad jutte vestma ning liidavad seltskonda. Jutukivi saab omakorda pikkida väga loovalt näiteks koolitundi, lasteaia hommikuringi, arenguvestluste läbiviimisse, illustreerimaks mõnda projekti või saamaks alustalaks uuele.
Töötoas maalitakse korjatud ja puhastatud kividele pilte-sümboleid ning paigutatakse neid jutu loomiseks paberalusele, mida võib samuti soovi korral jooksvalt illustreerida. Kes on kärme ja soovib, saab ka jutu fotodele salvestada ja hiljem loo slaididena jooksma sättida.

NB! Töötoas osalemiseks läheb tarvis A3 paberit, erineva läbimõõduga pintsleid, akrüülvärve ning käepärase suurusega (siiski mitte liiga pisikesi) kive.

Märksõnad: jutukivid, jutuvestmine, inspiratsioon, vahendid, rahvajutu aasta, maalimine, loodus, meisterdus, loodussõbralik, mäng, kogu perele, õppevahend, loovtöö, lasteaed, kool

Lisamaterjal

Tartu Ülikooli muuseum. Hullu Teadlase teaduskonverents

I kooliaste

Tutvustatakse I kooliastmele suunatud loodusteaduslike uurimuslike tööde projekti, mis toimub 2020/2021. õppeaastal juba 7. korda. Sel korral on teema „Säästa särtsu!“, mõeldes elektrienergia säästvale tarbimisele. Selgitatakse konkursi vormi ja tingimusi ning tutvustatakse 2020. aasta kevade kogemust, kui lõpuüritus – konverents – tuli pidada virtuaalselt.

Märksõnad: loodusteadus, uurimuslik õpe, avastusõpe, uurimustööde konkurss

Eelmise teaduskonverentsi lõpuürituse leiate siit.

Avastades Vana-Egiptust

Kõikidele vanuseastmetele. Töötuba toimub vene keeles

Vana-Egiptus on täis põnevaid lugusid ja kummastavaid leide, mis pakuvad avastamisrõõmu igas vanuses õpilastele. Töötoas „Avastades Vana-Egiptust“ tutvustatakse lühidalt õpetajatele näitusega „Egiptuse hiilgus“ kaasnevaid muuseumitunde, mis keskenduvad Vana-Egiptuse elulaadi, religiooni ja kultuuri tutvustamisele läbi muistsete esemete. Virtuaalses töötoas vaadeldakse lähemalt erinevate Vana-Egiptuse esemete funktsioone tutvustavat ülesannet. Paljudel meieni säilinud esemetel oli ka sümboolne väärtus, mis oli seotud religiooni või ühiskonnakorraldusega. Töötoa käigus on õpetajatel võimalik proovida läbi loovtöö, kus pannakse proovile tähelepanu- ja kuulamisoskus, igal osalejal valmivad omanäolised jumalate kujutised.

Märksõnad: Vana-Egiptus, Niiluse org, polüteism, tarbekunst, hieroglüüfid, hauatagune elu, tähelepanu- ja kuulamisoskus, väärtused ja suhtlemisoskused.