fbpx

Otsing

Töötoad 15.00–15.25

Kl 15.00–15.25

Muuseum Töötoa pealkiri Sihtrühm Keel
Eesti Loodusmuuseum Eesti Loodusmuuseumi õppeprogrammid koolides III kooliaste, gümnaasium eesti keeles
Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid Iloni lugu Lasteaed, I ja II kooliaste eesti keeles
Adamson-Ericu muuseum Kaljo Põllu. Mütoloogiline muinasmaailm III kooliaste ja gümnaasium eesti keeles
Kadrioru kunstimuuseum Nagu kass ja koer näitusel „Alati meie kõrval“ Kõikidele vanuseastmetele vene keeles

Eesti Loodusmuuseumi õppeprogrammid koolides

III kooliaste, gümnaasium

Töötoas tutvustatakse kahte uut Eesti Loodusmuuseumi õppeprogrammi: „Eesti looduse mitmekesisus“ 7.–9. klassile ja „Muutuv Läänemeri“ 9.–12. klassile. Mõlemaid programme viiakse läbi koolides kohapeal. Õpilased läbivad 90 minuti jooksul väikestes gruppides praktilisi ja õpetlikke tegevuspunkte. Lisaks tuleb töötoas juttu virtuaalsetest töölehtedest, mis aitavad Loodusmuuseumi virtuaalsete näitustega paremini tutvuda. Töölehti saavad õpilased lahendada oma nutiseadme või arvutiga vabalt valitud kohas. Töölehti on erinevatel teemadel: Eesti sood, isad ja pojad, taimed ja loomad ning pärilikkus ja muutlikkus. Töötoa viivad läbi Eesti Loodusmuuseumi õpetajad Meriliis Kotkas ja Anna-Grete Rebane.

Märksõnad: muuseum, kool, õppeprogramm, töölehed, virtuaalne

Lisamaterjalid:
Õppeprogrammi „Eesti looduse mitmekesisus“ kirjeldus
Õppeprogrammi „Muutuv Läänemeri“ kirjeldus
Virtuaalsed töölehed Loodusmuuseumi kodulehel

Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid. Iloni lugu

Lasteaed, I ja II kooliaste

Tutvust tehakse Ilon Wiklandi põneva elukäigu ja tema loodud illustratsioonidega. Kunstniku loominguga tutvumiseks kasutatakse erilist luubimängu, mis aitab tema piltide detailirohkust märgata. Programmi kuulub meisterdamine ja iseseisev mänguaeg. Osa programmist toimub Ilon Wiklandi 90. sünnipäeva puhul koostatud juubelinäitusel „Lapsepõlvekodu Iloni piltidel“.

Seos õppeainetega: kunstiõpetus, ajalugu, eesti keel. Seotud püsivuse ja eesmärgistatud tegevuse kujundamisega.
Märksõnad: eesti keel, ajalugu, kunst, illustratsioon

Adamson-Ericu muuseum. Kaljo Põllu. Mütoloogiline muinasmaailm

III kooliaste ja gümnaasium

Töötoas tutvustatakse näituse „Kaljo Põllu. Mütoloogiline muinasmaailm“ (12.11.2020–21.03.2021) raames loodud muuseumitunde. Kahes vanuseastmes (põhikooli esimene kuni teine aste ning põhikooli III aste kuni gümnaasium) loodud tunnid keskenduvad eestlaste päritolule, tuginedes legendaarse graafiku Kaljo Põllu loomingule ja ekspeditsioonidele sugulasrahvaste juurde. Vastavalt vanuseastmele tehakse tunnis selgeks põhimõisted (ekspeditsioon, mütoloogia, fennougristika jm) ning läbi eestlaste suulise pärimuse ja sugulasrahvaste kombestiku püütakse mõista meie juuri, traditsioone, uskumusi ja eestlastele igiomast loodusaustust.

Märksõnad: mütoloogiline muinasmaailm, muuseumitunnid, Kaljo Põllu looming, eestlaste juured, sugulasrahvad, suuline pärimus

Kadrioru kunstimuuseum. Nagu kass ja koer

Haridusprogrammid näitusel „Alati meie kõrval. Kassid ja koerad 16.–19. sajandi kunstis“

Kõikidele vanuseastmetele. Töötuba toimub vene keeles

Töötuba tutvustab septembri lõpus Kadrioru kunstimuuseumis avanevat näitust ja selle raames toimuvaid haridusprogramme kõikidele vanuseastmetele. Kassid ja koerad on inimeste kõrval elanud tuhandeid aastaid ning inspireerinud kunstnikke ikka ja jälle. Näitus juhib tähelepanu sellele, kuidas kunst on vahendanud inimeste arusaama loomadest ja laiemalt loodusest. Näituse haridusprogrammid pakuvad suurepärast võimalust lõimida erinevaid teemasid, nt kõnekäänud, sümbolid ja allegooria, inimese suhtumine loomadesse, loomade käitumine ja vajadused.
Töötoas mängitakse läbi muuseumitundides kasutatavaid ülesandeid ja kuulatakse katkeid audiogiidist „Muki ja Miisu kunstisaalis“.

Märksõnad: kunst ja lemmikloomad, jahipidamine, kõnekäänud, mütoloogia, allegooria, pahed ja voorused, aadlikud ja talurahvas