fbpx

Otsing

Töötoad 14.30–14.55

Kl 14.30–14.55

Muuseum Töötoa pealkiri Sihtrühm Keel
A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel A. H. Tammsaare Muuseumi programmide ülevaade Kõikidele vanuseastmetele eesti keeles
Kumu kunstimuuseum Joonemängud „Ado Vabbe. Wunderbar“ Lasteaed, I kooliaste eesti keeles
Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed Tartu Ülikooli botaanikaaia programmid Kõikidele vanuseastmetele eesti keeles
Eesti Rahva Muuseum Keelekatel II ja III kooliaste, gümnaasium vene keeles

A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel. Muuseumi programmide ülevaade

Kõikidele vanuseastmetele

Kirjanik Anton Hansen Tammsaare sünnikodus ja „Tõe ja õiguse“ tegevuskohas kutsub muuseum avastama ja kogema kirjandust, kultuuri, loodust ja ajalugu autentses keskkonnas läbi aktiivse tegevuse, pakkudes programme kõikidele vanuseastmetele. Muuseumi pakutavad tegevused on harivad ja õppeaineid lõimivad, samas ka lõbusad ja aktiivsed. Sellest antakse töötoas lühiülevaade.

  • Koolieelikutele, I ja II kooliastmele tutvustatakse kirjanikku ja tema sünnikodu, räägitakse Tammsaare miniatuuridest („Poiss ja liblik“, „Kaaren ja pojad“, jt). Muuseumi pakutavas programmis on suur osa pärimuse ja taluelu tutvustamisel, sh karjalaste tegemistel ja 150 aastat tagasi mängitud mängudel.
  • III astmele tutvustatakse kirjaniku sünnikodu. Tehakse põgus sissejuhatus „Tõe ja õiguse“ saamisloosesse ning räägitakse romaanist „Kõrboja peremees“.
  • Gümnaasiumi astmega otsitakse ja leitakse paralleele „Tõe ja õigusega“ ning tutvutakse kirjaniku sünnikoduga.

Märksõnad: Tammsaare, kirjandus, ajalugu, loodus, kultuur, pärimus, „Tõde ja õigus“, „Kõrboja peremees“, töötuba, õuesõpe, maastikumäng, meeskondlikud mängud, seminar, vanarahva mängud, jõuluprogramm.

Kumu kunstimuuseum. Joonemängud

Muuseumitunni joonistusülesanded näitusel „Ado Vabbe. Wunderbar“
Lasteaed, I kooliaste

Virtuaalses töötoas saab ülevaate muuseumitunnist, mis tutvustab Eesti ühe tuntuma avangardisti Ado Vabbe (1892–1961) loomingut. Tunni üheks fookuseks on kunstniku väljendusrikas joonekäsitlus, sestap on osalejatel võimalus muuseumitunni joonistusülesandeid ise kaasa teha. Lisaks tulevad tutvustamisele tunni meetodid ning saab rohkem teada mängulisest loovtööst, kus õpilastel valmib kontaktivabalt paaristööna mitmevaateline ja vabbelike elementidega täiendatud portree.

Märksõnad: Ado Vabbe elu ja looming, modernism, erinevad joonistamise võtted, joon, pind, rütm, liikumine

Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed. Tartu Ülikooli botaanikaaia programmid

Kõikidele vanuseastmetele

Tartu Ülikooli botaanikaaed asutati 1803. aastal ja on Baltimaade vanim botaanikaaed, mis on samas asukohas tegutsenud katkematult üle 200 aasta. Aias kasvab kokku rohkem kui 10 000 liiki ja sorti maailma taimeriigist. Töötoas tutvutakse botaanikaaia võimalustega ja eri vanuseastmele mõeldud põnevate õppeprogrammidega. Arutletakse loodusteemaliste aktiivõppe võimaluste üle, osalejad saavad jagada oma kogemusi ja ootusi õppeprogrammidele. Töötoa viib läbi botaanikaaia loodushariduse spetsialist Margit Hirv.

Eesti Rahva Muuseum. Keelekatel

II ja III kooliaste, gümnaasium. Töötuba toimub vene keeles

Kui mitmeid eesti keeli te teate? Näitusel „Keelekatel“ näete ja kuulete eesti keele rikkust (murded, viipekeel, kõnekeel ja kirjakeel). Interaktiivsete lahenduste toel saab näitusel tundma õppida eesti keele ajalugu, struktuuri, foneetikat ja laensõnu. Töötoas tutvustatakse näitust ja sellega kaasnevaid muuseumitunde.

Märksõnad: keelekatel, eesti keele struktuur, ajalugu, foneetika, laenud, murded, sugulaskeeled ja viipekeel.